Voronoi sculptuur

voronoi sculptuurDe oefening focust op het gebruik van Rhinoceros voor het modelleren van complexe oppervlaktevormen. De finaliteit ervan is een in 3D-geprinte maquette, gerenderde stills en een gerenderde animatie. Voor de renderings wordt gebruik gemaakt van de Mental Ray renderer in 3DS Max. 

Het startdocument is een draadmodel van een driedimensionale voronoi-structuur, opgedeeld in evenveel cellen als er duo’s van studenten zijn. Aan de hand van de besproken tools  en een collectief gemaakt typevoorbeeld, maakt elk duo van studenten een driedimensionale structuur opgebouwd uit een netwerk van dubbelgekromde oppervlaktes met onderlinge afronding. Precisiewerk is hierbij van uitermate groot belang: elk duo van studenten staat in voor het aanleveren van een 3D-print maquette die naadloos dient te worden ingepast in een groter geheel.


Academiejaar:
2013 / 2014
Docenten:
Ruben Verstraeten, Sebastiaan Leenknegt en Willem Bekers

 

Bekijk het fotoalbum