Atelier Bachelor 1

Animal Residence

Ontwerp een dierenverblijf op de Gentse Kouter. De keuze voor een dier wordt eerst gemotiveerd, de eigenschappen van het dier worden nagegaan en daaruit worden de vereisten betreffende het paviljoen afgeleid.

Lees verder...

AO1H1_STRANDPOST

De studenten werden gevraagd een strandpost te ontwerpen, op een strook tussen de haven van Dunekerque en het gehucht Leffrinckoucke.

Lees verder...

Badhuis

Ontwerp een openbare badinrichting in Gent aan het Rommelwaterpark.

Lees verder...

Birds in residence

Ontwerp een volière, een paviljoen voor een vogelsoort naar keuze op het Flageyplein in Brussel.

Lees verder...

Farnsworth Revisited

Ontwerp een woning op basis van de vaste interieurelementen van het Farnsworth House van Ludwig Mies van der Rohe.

Lees verder...

Het hol

Ontwerp een verblijfplaats met atelier in de krijtkliffen van Cap Blanc Nez in Noord-Frankrijk.

Lees verder...

Keizerspark

Na een semester intensief oefenen op de conventies van het plantekenen, wordt het tweede semester volledig besteed aan het experiment met de kaart.

Lees verder...