Bijzondere Vraagstukken

Alledaagse stedenbouw

De Dampoortsite dient zich aan als een nog onontgonnen gebied in het Gentse stadsweefsel. Aan de studenten werd gevraagd een ‘textueel ontwerp’ te maken voor deze ruimte vol kansen, een project voor ‘alledaagse stedenbouw’.

Lees verder...

Exhibiting architecture à la manière de

De architectuurtentoonstelling is vandaag niet alleen een medium om ontwerpen of onderzoek publiek te maken, ze laat ook uitgesproken auteursbenaderingen in het maken van tentoonstellingen zien.

Lees verder...

Mass housing – Grands ensembles – Grote wooneenheden

Tussen de twee wereldoorlogen werden door de moderne beweging en groepen als Ciam vooral in Duitsland, Frankrijk en Nederland maar ook in andere Europese landen modellen voor collectieve wooneenheden ontwikkeld gestoeld op een sterk overheidsingrijpen, geïndustrialiseerde bouwtechnieken, technocratische planningsprinciepen en een utopisch geloof in de moderniteit

Lees verder...

Na-isolatie van bestaande woningen: case-study onderzoek

Er bestaat geen unieke energierenovatiestrategie die voor elk gebouw optimaal is. Het ontwerp, de technische eigenschappen en de staat van het gebouw bepalen mee welke renovatiestrategieën mogelijk zijn.

Lees verder...

Ontwerprichtlijnen voor bijna-energieneutrale gebouwen

De Europese Commissie legt op dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 bijna-energieneutraal (BEN) moeten zijn. Daarom heeft de Vlaamse Overheid een verstrengingspad uitgestippeld voor de EPB-eisen. De studenten onderzochten welke bouw- en installatietechnische oplossingen een antwoord bieden aan deze eisen.

Lees verder...

Solar Decathlon – bouwhuid: de E-Cube in verschillende klimaten

Voor de wedstrijd ‘Solar Decathlon 2011′ daagde de U.S. Department of Energy teams van studenten uit de hele wereld uit om een huis te ontwerpen en te bouwen dat volledig op zonne-energie werkt.

Lees verder...