Onderzoeksprojecten Christophe Van Gerrewey

bOb van Reeth – Architect

In de zomer van 2013 liep in de BOZAR te Brussel de retrospectieve tentoonstelling ‘b0b van Reeth – Architect’.

Lees verder...

Verzamelde opstellen van Geert Bekaert

Aan de vakgroep architectuur & stedenbouw wordt sinds 2007 gewerkt aan de publicatie van het verzameld werk van de Belgische architectuurcriticus Geert Bekaert (1928).

Lees verder...