Onderzoeksprojecten Daphne Guilbert

Richting een betrouwbare toepassing van waterwerende producten a.d.h.v. X-stralen beeldvormingstechnieken en HAM simulaties.

Enkele belangrijke schadefenomenen bij poreuze, minerale bouwmaterialen zijn vorstschade, zoutschade en biologische groei. Deze schadefenomenen zijn gerelateerd aan de aanwezigheid van water en aan de vochtigheid van de materialen. Een voorname vochtbron bij gevels is slagregen.

Lees verder...