Onderzoeksprojecten Elisa Van Kenhove

Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële warmwatersystemen

Doctoraatsproefschrift Elisa Van Kenhove

Lees verder...

IWT Proeftuin woningrenovatie Coördinatie- en kennisplatform

De Proeftuin omvat naast de verschillende Proeftuinprojecten ook een overkoepelend coördinatie- en kennisplatform. Het kennisplatform is verantwoordelijk voor de afstemming en opvolging van de projecten, de kwaliteitsbewaking en het kennisbeheer. Het kennisplatform heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren.

Lees verder...

IWT Proeftuin woningrenovatie Onderzoeks- en ontwikkelingsproject

Het doel van de Proeftuin is opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten te stimuleren om zo tot betaalbare oplossingen te komen. In de Proeftuin wordt onderzoek uitgevoerd aan de hand van reële renovatietrajecten. De onderzoeksgroep Bouwfysica is partner in 3 Proeftuinprojecten.

Lees verder...