Onderzoeksprojecten Jelle Laverge

ECO-Life

Het ECO-Life project demonstreert de ontwikkeling van een CO2-neutrale sociale woonwijk “Venning” in Kortrijk, van de conceptvorming tot en met de eerste ingebruikname.

Lees verder...

ET'AIR Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit

Vlaanderen telt ongeveer 1,4 miljoen appartementen waarvan meer dan de helft op korte of middellange termijn moet gerenoveerd worden.

Lees verder...

Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële warmwatersystemen

Doctoraatsproefschrift Elisa Van Kenhove

Lees verder...

Holistische bepaling van de performantie van vraaggestuurde ventilatiesystemen met betrekking tot VOCs in de binnenlucht.

De nieuwste generatie residentiële ventilatiesystemen, vraaggestuurde ventilatie, zijn systemen die niet continu het nominale debiet inblazen, maar hun debieten aanpassen op basis van permanente metingen van CO2 en vochtigheid met als doel het verlagen van de energievraag.

Lees verder...

hybridGEOTABS

HybridGEOTABS is een vierjarig onderzoeks- en innovatieproject waarin een multidisciplinair team van 12 bedrijven en onderzoeksinstituten uit verschillende Europese landen samenwerken.

Lees verder...

IWT Proeftuin woningrenovatie Coördinatie- en kennisplatform

De Proeftuin omvat naast de verschillende Proeftuinprojecten ook een overkoepelend coördinatie- en kennisplatform. Het kennisplatform is verantwoordelijk voor de afstemming en opvolging van de projecten, de kwaliteitsbewaking en het kennisbeheer. Het kennisplatform heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren.

Lees verder...

IWT Proeftuin woningrenovatie Onderzoeks- en ontwikkelingsproject

Het doel van de Proeftuin is opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten te stimuleren om zo tot betaalbare oplossingen te komen. In de Proeftuin wordt onderzoek uitgevoerd aan de hand van reële renovatietrajecten. De onderzoeksgroep Bouwfysica is partner in 3 Proeftuinprojecten.

Lees verder...

Ontwerpstrategieën voor residentiële ventilatie

Doctoraatsproefschrift Jelle Laverge

Lees verder...

Overgang naar een duurzaam voorraad- en transportsysteem voor het bereiken van energie-efficiëntie in groeiende steden: een casestudy van Lahore, Pakistan

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de benaderingen voor het energiezuinig maken van gebouwen en het verduurzamen van het aangrenzende transportsysteem in relatie tot de gebouwen.

Lees verder...