Onderzoeksprojecten Johan Lagae

Boma 1880-1920. Koloniale hoofdstad of kosmopolitische handelspost?

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bezit bijzonder uitgebreide fotocollecties. Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling “Het geheugen van Kongo.

Lees verder...

Claude Laurens. Architect.

In het kader van zijn doctoraatsonderzoek verrichte Johan Lagae onderzoek in het persoonlijk archief van de Franse architect Claude Laurens.

Lees verder...

Congo belge (en images)

Voor deze tentoonstelling selecteerden Magnum-fotograaf Carl De Keyzer en Johan Lagae uit de immense fotocollecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren nagenoeg 100 beelden waarvan het merendeel dateert uit de periode 1885–1908.

Lees verder...

Congo. Stedelijke landschappen anders bekeken

Deze tentoonstelling brengt de stedelijke landschappen van drie steden in de Democratische Republiek Congo in beeld: Kinshasa, Lubumbashi en Kisangani.

Lees verder...

Erfgoed in Beneden-Congo

Als natuurlijke toegangspoort tot het immense Centraal-Afrikaanse binnenland was de regio van de benedenloop van de Congostroom van uitzonderlijk strategisch belang voor de op exploitatie gerichte Belgische kolonisatie.

Lees verder...

Europese architectuur buiten Europa

Van 2010 tot 2014 liep onder leiding van Mercedes Volait (INHA, Parijs) en Johan Lagae een door Europa gefinancierde COST-actie (IS0904) "European Architecture beyond Europe: Sharing Research and Knowledge on Dissemination Processes, Historical Data and Material Legacy (19th-20th centuries)". Naast koloniale architectuur vormde ook de bouwproductie die resulteerde uit migratiestromen of transnationale expertisenetwerken onderwerp van studie en debat.

Lees verder...

Het geheugen van Congo. De koloniale tijd

Puttend uit de rijke collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, werpt deze tentoonstelling een nieuw licht op het nog steeds weinig gekende koloniale verleden van Congo.

Lees verder...

Mapping Kinshasa

In het kader van de tentoonstelling “Afropolis. Stadt, Medien, Kunst” (curatoren: Kerstin Pinther, Christian Hanussek, Larissa Förster) werd Johan Lagae uitgenodigd om een bijdrage te leveren over de stedelijke ontwikkeling van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo.

Lees verder...

Stad, architectuur en koloniale ruimte in Matadi en Lubumbashi, Congo

Dit onderzoek gaat na hoe specifieke koloniale stedelijke ruimtes in Centraal Afrika zich tussen 1885 en 1960 niet alleen hebben ontwikkeld als via bovenaf geplande projecten, maar evenzeer via maatschappelijke processen die zich afspeelden binnen hun vaak ‘kosmopolitische’ samenlevingen.

Lees verder...

Stedelijk en bouwkundig erfgoed in Kinshasa, DR Congo

Tussen 2009 en 2011 werd op initiatief van Bernard Toulier (Frans Ministerie van Cultuur en Communicatie) een inventarisatie opgezet rond het stedelijk bouwpatrimonium van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. Johan Lagae stond in voor het historisch onderzoek van het project.

Lees verder...