Onderzoeksprojecten Laura Landuyt

Mobble On The Move

Universiteit Gent nam deel aan de Solar Decathlon Europe 2019 wedstrijd met het energie-efficiënt en duurzaam concept ‘The Mobble’. Dit is een flexibel bouwblok dat een nieuwe manier van bouwen en wonen introduceert en voluit staat voor ‘Modular Building Block’.

Lees verder...

Voorbij het 2050 woningpark utopia

Elke sector moet bijdragen aan de totale vermindering van de broeikasgasemissies met 80-95% bij voorkeur op een zo kosten-efficiënt mogelijke manier. Delen van de industrie en transportsector zijn echter heel moeilijk te decarboniseren wat resulteert in strengere maatregelen voor de gebouwensector, namelijk een CO2-neutraal gebouwenpark.

Lees verder...