Onderzoeksprojecten Maarten Liefooghe

Architectuur cureren in het uitgebreide erfgoedveld: 1:1 modellen en in situ interventies

In hedendaagse architectuurtentoonstellingen zijn mogelijk oplossingen te vinden voor actuele uitdagingen in de monumentenzorg.

Lees verder...

Architectuurtentoonstellingen in ‘Vlaanderen’, 1983-2010

In België werd nooit een nationaal architectuurmuseum of -centrum opgericht, maar tekent zich vanaf de late jaren 70, en zeker vanaf midden jaren 80 wel een diffuus landschap van kleine en middelgrote platformen - organisaties en tentoonstellingsplekken - af die architectuur tentoonstellen.

Lees verder...

De monografische factor: theoretische en architecturale aspecten van kunstenaarsmusea

Doctoraatsproefschrift Maarten Liefooghe

Lees verder...

Expolab: tentoonstelling & lezingenreeks

Expolab was een publiek onderzoekstraject over het tentoonstellen van architectuur van oktober 2014 tot maart 2015. Het bestond uit een publieke masterclass, een lezingenreeks en een tentoonstelling.

Lees verder...

Omgaan met de wederopbouwarchitectuur in de frontstreek van ‘14-’18

Na de wederopbouw ontstond in de frontstreek van WOI een volstrekt nieuw landschap. Bossen waren verdwenen en werden maar gedeeltelijk opnieuw aangeplant.

Lees verder...

Stedenbouw en Erfgoedbeleid in Oostende

In opdracht van AGSO voerde Labo S een literatuurstudie uit ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Actieplan Bouwkundig Erfgoed voor de stad Oostende.

Lees verder...

Tentoonstelling 'Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht'

Dit onderzoeksproject verkent de Open Oproep architectuurwedstrijdprocedure zoals ontwikkeled en gebruikt door de Vlaamse Bouwmeester en zijn/haar team tussen 1999 en 2019.

Lees verder...