Onderzoeksprojecten Architectuurtheorie en -geschiedenis

Architectural Histories. The online open access journal of the EAHN

Sinds begin 2013 verschijnt Architectural Histories, het wetenschappelijk tijdschrift van het European Architectural History Network. Het is opgericht door Maarten Delbeke, in nauwe samenwerking met de bestuurders van het EAHN en de leden van de Editorial Board.

Lees verder...

Architectuur cureren in het uitgebreide erfgoedveld: 1:1 modellen en in situ interventies

In hedendaagse architectuurtentoonstellingen zijn mogelijk oplossingen te vinden voor actuele uitdagingen in de monumentenzorg.

Lees verder...

Architectuurtentoonstellingen in ‘Vlaanderen’, 1983-2010

In België werd nooit een nationaal architectuurmuseum of -centrum opgericht, maar tekent zich vanaf de late jaren 70, en zeker vanaf midden jaren 80 wel een diffuus landschap van kleine en middelgrote platformen - organisaties en tentoonstellingsplekken - af die architectuur tentoonstellen.

Lees verder...

bOb van Reeth – Architect

In de zomer van 2013 liep in de BOZAR te Brussel de retrospectieve tentoonstelling ‘b0b van Reeth – Architect’.

Lees verder...

Boma 1880-1920. Koloniale hoofdstad of kosmopolitische handelspost?

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bezit bijzonder uitgebreide fotocollecties. Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling “Het geheugen van Kongo.

Lees verder...

Claude Laurens. Architect.

In het kader van zijn doctoraatsonderzoek verrichte Johan Lagae onderzoek in het persoonlijk archief van de Franse architect Claude Laurens.

Lees verder...

Congo belge (en images)

Voor deze tentoonstelling selecteerden Magnum-fotograaf Carl De Keyzer en Johan Lagae uit de immense fotocollecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren nagenoeg 100 beelden waarvan het merendeel dateert uit de periode 1885–1908.

Lees verder...

Congo. Stedelijke landschappen anders bekeken

Deze tentoonstelling brengt de stedelijke landschappen van drie steden in de Democratische Republiek Congo in beeld: Kinshasa, Lubumbashi en Kisangani.

Lees verder...

De monografische factor: theoretische en architecturale aspecten van kunstenaarsmusea

Doctoraatsproefschrift Maarten Liefooghe

Lees verder...

Erfgoed in Beneden-Congo

Als natuurlijke toegangspoort tot het immense Centraal-Afrikaanse binnenland was de regio van de benedenloop van de Congostroom van uitzonderlijk strategisch belang voor de op exploitatie gerichte Belgische kolonisatie.

Lees verder...

Europese architectuur buiten Europa

Van 2010 tot 2014 liep onder leiding van Mercedes Volait (INHA, Parijs) en Johan Lagae een door Europa gefinancierde COST-actie (IS0904) "European Architecture beyond Europe: Sharing Research and Knowledge on Dissemination Processes, Historical Data and Material Legacy (19th-20th centuries)". Naast koloniale architectuur vormde ook de bouwproductie die resulteerde uit migratiestromen of transnationale expertisenetwerken onderwerp van studie en debat.

Lees verder...

Expolab: tentoonstelling & lezingenreeks

Expolab was een publiek onderzoekstraject over het tentoonstellen van architectuur van oktober 2014 tot maart 2015. Het bestond uit een publieke masterclass, een lezingenreeks en een tentoonstelling.

Lees verder...

Gebouwen met een sociaal geheugen: behoud, hergebruik en herbestemming

De 100e verjaardag van het Gentse Feestlokaal van Vooruit vormde de aanleiding om ruimer na te denken rond de betekenis en herbestemming van dergelijke grootschalige volkshuizen, gebouwd voor en door de massa.

Lees verder...

Glorierijke Tempels of Babylonische Hoeren, de Beschouwing van kerkelijke Architectuur in Engeland 1603-1736 in Consecratiepreken

Doctoraatsproefschrift Anne-Françoise Morel

Lees verder...

Het geheugen van Congo. De koloniale tijd

Puttend uit de rijke collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, werpt deze tentoonstelling een nieuw licht op het nog steeds weinig gekende koloniale verleden van Congo.

Lees verder...

Mapping Kinshasa

In het kader van de tentoonstelling “Afropolis. Stadt, Medien, Kunst” (curatoren: Kerstin Pinther, Christian Hanussek, Larissa Förster) werd Johan Lagae uitgenodigd om een bijdrage te leveren over de stedelijke ontwikkeling van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo.

Lees verder...

Piranesi. De prentencollectie van de Universiteit Gent

De universiteitsbibliotheek en de Vakgroepbibliotheek Architectuur bezitten een belangrijke, bijna volledige collectie etsen van de architect en etser Giambattista Piranesi (1720-1778). Een onderzoeksteam van de vakgroep, met Dirk De Meyer, Maarten Delbeke en Bart Verschaffel heeft op basis van deze collectie in 2008 een tentoonstelling gecureerd in het Museum voor Schone Kunsten van Gent: Piranesi. De prentencollectie van de Universiteit Gent (20/09/2008-18/01/2009).

Lees verder...

Stad, architectuur en koloniale ruimte in Matadi en Lubumbashi, Congo

Dit onderzoek gaat na hoe specifieke koloniale stedelijke ruimtes in Centraal Afrika zich tussen 1885 en 1960 niet alleen hebben ontwikkeld als via bovenaf geplande projecten, maar evenzeer via maatschappelijke processen die zich afspeelden binnen hun vaak ‘kosmopolitische’ samenlevingen.

Lees verder...

Stedelijk en bouwkundig erfgoed in Kinshasa, DR Congo

Tussen 2009 en 2011 werd op initiatief van Bernard Toulier (Frans Ministerie van Cultuur en Communicatie) een inventarisatie opgezet rond het stedelijk bouwpatrimonium van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. Johan Lagae stond in voor het historisch onderzoek van het project.

Lees verder...

Tentoonstelling 'Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht'

Dit onderzoeksproject verkent de Open Oproep architectuurwedstrijdprocedure zoals ontwikkeled en gebruikt door de Vlaamse Bouwmeester en zijn/haar team tussen 1999 en 2019.

Lees verder...

Tentoonstelling Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office

De tentoonstelling Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office focust op Orban Space (2006 – ), het meest recente onderzoeks project van T.O.P. office. Orban Space vervolmaakt de ambitie van T.O.P. office om een praktische methodologie te ontwikkelen die de publieke ruimte op wereldschaal analyseert en voorstellen doet voor de vormgeving ervan.

Lees verder...

Verschijning van The Baroque in Architectural Culture, 1880-1980

Bij Ashgate is het volume The Baroque in Architectural Culture 1880-1980 verschenen, dat werd samengesteld door Andrew Leach, Maarten Delbeke en John Macarthur.

Lees verder...

Verzamelde opstellen van Geert Bekaert

Aan de vakgroep architectuur & stedenbouw wordt sinds 2007 gewerkt aan de publicatie van het verzameld werk van de Belgische architectuurcriticus Geert Bekaert (1928).

Lees verder...