Onderzoeksprojecten Labo S

Analoge Ruimten

Het internationaal colloquium over ‘Analogous Spaces’ (van 14 tot 17 mei 2008) analyseerde de analogie van ruimten waarin kennis wordt bewaard, georganiseerd, overgedragen of geactiveerd.

Lees verder...

Labo S Works 2004-2014. A landscape perspective on urbanism

Na tien jaar onderzoek presenteert Labo S het boek Labo S Works 2004-2014 ...

Lees verder...

Omgaan met de wederopbouwarchitectuur in de frontstreek van ‘14-’18

Na de wederopbouw ontstond in de frontstreek van WOI een volstrekt nieuw landschap. Bossen waren verdwenen en werden maar gedeeltelijk opnieuw aangeplant.

Lees verder...

Recollecting Landscapes: herfotografie, geheugen en transformatie

'Recollecting Landscapes’ wendt de documentaire herfotografie aan voor onderzoek over stedenbouw, landschap, erfgoed, ruimtelijke planning, infrastructuur, etc.. Het observeert de ontwikkeling van landschappen tot op vandaag.

Lees verder...

Stedenbouw en Erfgoedbeleid in Oostende

In opdracht van AGSO voerde Labo S een literatuurstudie uit ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Actieplan Bouwkundig Erfgoed voor de stad Oostende.

Lees verder...

Streekeigenheid Hoppeland

De voorbije decennia werd het Hoppeland gekenmerkt door enkele nieuwe dynamieken. De hopteelt zieltoogt, de landbouw wordt steeds grootschaliger, wooncomforteisen veranderen, recreatie en toerisme zijn sterk in opmars…

Lees verder...

Wederopbouw- architectuur: ontwerpend onderzoek Westouter

In navolging van de Labo S studies rond wederopbouwarchitectuur in de frontstreek en naar aanleiding van de opmaak van een RUP voor de kern van Westouter, kreeg Labo S, in samenwerking met MAAT-ontwerpers, de opdracht van de provincie West-Vlaanderen om het kader, ontwikkeld in de vorige studies, te testen op Westouter.

Lees verder...