Lezingen en Symposia

Analoge Ruimten

Het internationaal colloquium over ‘Analogous Spaces’ (van 14 tot 17 mei 2008) analyseerde de analogie van ruimten waarin kennis wordt bewaard, georganiseerd, overgedragen of geactiveerd.

Lees verder...

bOb van Reeth – Architect

In de zomer van 2013 liep in de BOZAR te Brussel de retrospectieve tentoonstelling ‘b0b van Reeth – Architect’.

Lees verder...

Erfgoed in Beneden-Congo

Als natuurlijke toegangspoort tot het immense Centraal-Afrikaanse binnenland was de regio van de benedenloop van de Congostroom van uitzonderlijk strategisch belang voor de op exploitatie gerichte Belgische kolonisatie.

Lees verder...

Europese architectuur buiten Europa

Van 2010 tot 2014 liep onder leiding van Mercedes Volait (INHA, Parijs) en Johan Lagae een door Europa gefinancierde COST-actie (IS0904) "European Architecture beyond Europe: Sharing Research and Knowledge on Dissemination Processes, Historical Data and Material Legacy (19th-20th centuries)". Naast koloniale architectuur vormde ook de bouwproductie die resulteerde uit migratiestromen of transnationale expertisenetwerken onderwerp van studie en debat.

Lees verder...

Gebouwen met een sociaal geheugen: behoud, hergebruik en herbestemming

De 100e verjaardag van het Gentse Feestlokaal van Vooruit vormde de aanleiding om ruimer na te denken rond de betekenis en herbestemming van dergelijke grootschalige volkshuizen, gebouwd voor en door de massa.

Lees verder...

Tentoonstelling Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office

De tentoonstelling Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office focust op Orban Space (2006 – ), het meest recente onderzoeks project van T.O.P. office. Orban Space vervolmaakt de ambitie van T.O.P. office om een praktische methodologie te ontwikkelen die de publieke ruimte op wereldschaal analyseert en voorstellen doet voor de vormgeving ervan.

Lees verder...