Glorierijke Tempels of Babylonische Hoeren, de Beschouwing van kerkelijke Architectuur in Engeland 1603-1736 in Consecratiepreken

Doctoraatsproefschrift Anne-Françoise Morel

Dit proefschrift bestudeert het statuut van het kerkgebouw in de gereformeerde Kerk van Engeland in de periode 1602-1736 aan de hand van inwijdingspreken. De inwijding is het ogenblik waarop het gebouw haar functie en statuut als kerkgebouw verleend wordt. Preken uitgeschreven voor deze gelegenheid brengen verduidelijking over de perceptie, het gebruik, de status (vnl. sacraliteit) van het kerkgebouw en hun impact op de kerkelijke architectuur.

Wijdingsplechtigheden van de Engelse Kerk zijn voornamelijk gedocumenteerd door preken en gebeden. Tweeënveertig gedrukte preken zijn teruggevonden die de periode van 1618 tot 1736 omsluiten. Een doorgedreven en systematische ontleding van preken gehouden ter gelegenheid van kerkwijdingen laat toe aspecten van welbepaalde kerkgebouwen te begrijpen alsook meer algemene tendensen in kerkelijke architectuur. Vervolledigd met informatie van de officiële Kerkdocumenten, bouwkundige verhandelingen en met eigentijdse bronnen betrekkelijk religie, architectuur en godsvrucht, onthullen de preken de strategieën die werkzaam waren bij het ontwerp en het gebruik van kerken. Zij onderlijnen de complexiteit en gevoeligheden alsmede de bijzondere aspecten van de Engelse kerkarchitectuur tussen 1602 en 1736.

 

Info

Doctorandus: Anne-Françoise Morel
Openbare verdediging: 2011-02-02
Promotor: prof. Maarten Delbeke, promotor, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)

Examencommissie:
prof. Rik Van de Walle, voorzitter prof. Patrick De Baets, UGent - vakgroep Mechanische Constructie en Productie (EA04)
dr. Clare Haynes, The University of Edinburgh (Groot-Brittannië)
prof. Andrew Spicer, Oxford Brookes University (Groot-Brittannië)
prof. Anne-Laure Van Bruaene, UGent - vakgroep Geschiedenis (LW03)
prof. Krista De Jonge, KU Leuven prof. Maarten Delbeke, promotor, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
prof. Dirk De Meyer, secretaris, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
prof. Caroline van Eck, Universiteit Leiden (Nederland) prof. Bart Verschaffel, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)

Gerelateerde inhoud