Richting een betrouwbare toepassing van waterwerende producten a.d.h.v. X-stralen beeldvormingstechnieken en HAM simulaties.

Enkele belangrijke schadefenomenen bij poreuze, minerale bouwmaterialen zijn vorstschade, zoutschade en biologische groei. Deze schadefenomenen zijn gerelateerd aan de aanwezigheid van water en aan de vochtigheid van de materialen. Een voorname vochtbron bij gevels is slagregen. Om de opname van vocht door slagregen tegen te gaan zijn waterwerende producten ontwikkeld die kunnen aangebracht worden als een oppervlakkige behandeling. Zo'n behandeling kan het risico op vochtgerelateerde schadefenomenen verlagen en kan bovendien bijdragen aan een betere thermische isolatie die een droge muur biedt t.o.v. een vochtige muur.
De werkzaamheid van een waterwerende behandeling wordt in de praktijk getest op materiaalniveau. Anderzijds wordt het vochtgehalte van gevels op lange termijn typisch bestudeerd a.d.h.v. Heat-Air-Moisture (HAM) simulaties, waarmee hygrothermische modellen van de gevel bekomen worden. Hiervoor moeten o.a. de fundamentele eigenschappen van het materiaal goed gedefinieerd worden. Echter, dit vormt momenteel nog een probleem wanneer een waterwerende behandeling in een HAM-simulatie gemodelleerd wordt.

In dit project worden de eigenschappen van het behandelde materiaal in detail bestudeerd, zodat deze op een correcte manier in HAM-simulaties kunnen geïmplementeerd worden. Deze karakterisatie zal gebeuren met gebruikelijke experimentele metingen in combinatie met innovatieve beeldvormingsmethodes. Deze staan toe zowel de impregnatie van het product als de kinetiek van watertransport te bekijken.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Daphne Guilbert en Nathan Van Den Bossche