Doctoraatsproefschrift Jelle Laverge

Doctoraatsproefschrift Jelle LavergeOntwerpstrategieën voor residentiële ventilatie

Sinds het installeren van een adequaat ventilatiesysteem in nieuwbouwwoningen door de overheid werd verplicht in 2006, is over de prestaties van verschillende types ventilatie en zelfs over de wenselijkheid van een ventilatiesysteem op zich onophoudelijk gedebatteerd in de publieke opinie. Ondertussen hebben vraaggestuurde ventilatie en lucht-lucht warmtewisselaars een belangrijk en onderling fel bevochten deel van de markt voor residentiële ventilatiesystemen veroverd.

Uit de analyse van de prestaties van residentiële ventilatie in dit proefschrift blijkt duidelijk dat de ontwerpregels die momenteel van kracht zijn aanleiding geven tot suboptimale prestaties. Anderzijds wordt duidelijk het potentieel van zowel vraagsturing als van warmteterugwinning aangetoond om deze prestaties verder te verbeteren. Uit tegengestelde bevindingen over luchtkwaliteit in slaapkamers volgt echter dat er ook nood is aan verder onderzoek op deze materie.

https://biblio.ugent.be/publication/4095357