Doctoraatsproefschrift Kim Goethals

Doctoraatsproefschrift Kim GoethalsModelleren van convectief warmtetransport in kantoren met nachtkoeling

Kim Goethals behaalde in 2012 het doctoraat in de ingenieurswetenschappen: architectuur. Zijn proefschrift handelt over "Modelleren van convectief warmtetransport in kantoren met nachtkoeling" (promotor: prof. A. Janssens). Hij ging na of gebouwontwerpers met de huidige dynamische gebouwenergiesimulatieprogramma's (BES) de prestatie van nachtventilatie nauwkeurig kunnen voorspellen en onderzocht de invloed van het kamer-/systeemontwerp van een generiek landschapskantoor op de convectieve warmteoverdracht tijdens nachtventilatie.

Tijdens zijn onderzoek deed hij experimenten in een PASLINK-cel en voerde hij BES- en CFD-simulaties uit. Zijn resultaten legden de onvolkomenheid van de BES-aanpak om de convectieve warmteoverdracht te modelleren bloot en illustreerden de verregaande impact van het kamer-/systeemontwerp op de prestatie van nachtventilatie. Kim Goethals stelde uiteindelijk voor om BES te koppelen met surrogaatmodellen die gebaseerd zijn op CFD.