PriArc. Het Verleden in Druk

Het verleden in druk "Printing the Past. Architecture, Print Culture, and Uses of the Past in Modern Europe (PriArc)" is een internationaal, multidisciplinair onderzoeksproject dat wordt gefinancierd  door het "Humanities in the European Research Area Program (HERA)". De nadruk ligt op het architectuurdebat vanaf de achttiende eeuw tot de vroege twintigste eeuw, en meer bepaald op verschillende pogingen vat te krijgen op het verleden via het medium van de architectuur. De debatten en denkoefeningen die hiermee gepaard gingen, hadden niet enkel hun weerslag in steen, maar evengoed op papier, en niet in het minst in de opkomende geïllustreerde pers die vanaf de jaren 1830 architectuurteksten en -beelden onder de aandacht brachten van een nieuw publiek. 

Bens onderzoek binnen het UGent-subproject getiteld 'Legitimization' focust op Victor Hugo's architectuurtheorie, en specifieker op Hugo's notie van de stad Parijs als de hoofdstad van wereldwijde Beschaving, Emancipatie en Democratie. 

Enerzijds beschreef Hugo Parijs immers op verschillende gelegenheden alsof het een idee was van universele waarde, als de zogezegde symbolische plaats waar de Mensheid zijn boeien van het verleden aflegde. Anderzijds wendde Hugo Parijs aan als het territorium waarop hij zijn kritische beslommeringen over de politieke en esthetische kwaliteiten van architecturale monumenten kon botvieren. Nog volgens Hugo was Parijs de geboorteplaats van zijn geest. Het is om die redenen dat ik de hypothese opwerp that Hugo's versie van Parijs zijn mentale wereld overlapt; het is zijn eigen obscure en megalomane, metafysische versie van het socialisme, versteend in de vorm van een stad. 

Dit doctoraatsproject wil de wederkerigheid tussen Hugo's idealen over Menselijkheid en zijn versie van Parijs aan het licht brengen. Mogelijk resulteert dit in de productie van maquettes om op die manier de architecturale en morfologische kwaliteiten van Hugo's Parijs te tonen, evengoed een erg letterlijke inkijk in een van de grootste geesten die negentiende-eeuws Frankrijk heeft gekend.