IWT Proeftuin woningrenovatie Coördinatie- en kennisplatform

De Proeftuin omvat naast de verschillende Proeftuinprojecten ook een overkoepelend coördinatie- en kennisplatform. Het kennisplatform is verantwoordelijk voor de afstemming en opvolging van de projecten, de kwaliteitsbewaking en het kennisbeheer. Het kennisplatform heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren.

Het Vlaams Kennisplatform is een initiatief van het WTCB, Passiefhuisplatform, Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie en de Nationale Architecten Vereniging als aanvrager en uitvoerders. De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen vzw, de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en consultancybureaus vzw en de Verenigde Eigenaars vzw zijn medeaanvrager. Voor de wetenschappelijke uitvoering wordt bijkomend beroep gedaan op de kennisinstellingen van KU Leuven afdeling Bouwfysica, UGent onderzoeksgroep Bouwfysica en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.