Les Hommes de la Route

Les Hommes de la RouteDit proefschrift beoogt een nieuw licht te werpen op het project voor de modernisering van de wegen dat zich tussen 1889 en 1962 in België voltrok.

Het onderzoek vertrekt daarbij vanuit de premisse dat een bredere groep aan actoren bijdroeg aan de herpositionering van de weg in de maatschappij die met deze moderniseringsoperatie gepaard ging. Een waaier aan verenigingen – van automobilisten, toeristen, ingenieurs, industriëlen, aannemers, academici –die zichzelf bij gelegenheid omschreef als Les Hommes de la Route, maakte gebruik van een aantal gemeenplaatsen om hun project communiceerbaar en inzichtelijk te maken. Aan de hand van zes dergelijke plaatsen of topoi –de stad, het landschap, het laboratorium, de conferentie, de straat, het museum – wordt een beeld geschetst van hoe het project voor de moderne weg ingeschreven werd in de publieke sfeer en zo een gediversifieerde rol speelde in de verstedelijking van de Belgische ruimte en maatschappij.

 

Bekijk het fotoalbum