Conferentie deelname Learn x Design 2021

(27-03-2023) conferentie deelname

Learn x Design 2021 Conferentie deelname

  • Welke moeilijkheden ondervinden studenten tijdens multidisciplinaire co-creatieprocessen? 
  • Wat zijn de essenties van efficiënte en effectieve multidisciplinaire co-creatieprocessen?

Antwoorden op deze vragen werden online gepresenteerd op de 6e Internationale Conferentie voor Design Education Researchers, Learn x Design 2021, op 24-26 september 2021 door het design.nexus (design education and industry pillars) onderzoeksteam in het kader van het T-Crepe project (Erasmus+ KA2). De paper getiteld "Challenges in multidisciplinary student collaboration: Reflections on student peer assessments in design education" is nu gepubliceerd in de conferentie proceedings: link naar de paper

Samenvatting:

Deze paper doet verslag van een studie die momenteel wordt uitgevoerd in het kader van een Erasmus+ KA2 project over het onderwerp co-creatie in ontwerponderwijs. Er werd een case study uitgevoerd op een derdejaars bacheloropleiding design engineering ("Co-creation") waarbij 48 studenten van verschillende studierichtingen, niveaus en landen in groepen samenwerkten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de ervaringen en problemen van studenten met betrekking tot deelname aan een multidisciplinair co-creatieproces door de zelf- en peer-evaluatieverslagen van studenten onder de loep te nemen. De bevindingen hebben betrekking op de essenties en uitdagingen van multidisciplinaire co-creatieprocessen vanuit het perspectief van de student. In het bijzonder werden zachte vaardigheden benadrukt als fundamentele vaardigheden tijdens het werken met peers. Bovendien werden uitdagingen in samenwerking opgemerkt, in het bijzonder in een afgelegen leeromgeving tijdens de COVID-19 pandemie. Er werden aanbevelingen gedaan voor ontwerpopleiders om de multidisciplinaire co-creatie en leeromgeving te verbeteren om studenten voldoende voor te bereiden op Industrie 4.0.

Citatie:

Örnekoğlu-Selçuk, M., Emmanouil, M., and Detand, J. (2021). Challenges in multidisciplinary student collaboration: Reflections on student peer assessments in design education, in Bohemia, E., Nielsen, L.M., Pan, L., Börekçi, N.A.G.Z., Zhang, Y. (eds.), Learn X Design 2021: Engaging with challenges in design education, 24-26 September, Shandong University of Art & Design, Jinan, China. https://doi.org/10.21606/ drs_lxd2021.04.150