Deelname aan het FEARS 2022 Symposium

(27-03-2023) Deelname aan het FEARS 2022 Symposium

Fears 2022 symposium

In het kader van het T-Crepe project heeft het design.nexus team (pijler designonderwijs) een posterpresentatie gegeven op het 20ste FEARS 2022 (Faculty of Engineering and Architecture Research) Symposium georganiseerd door de Universiteit Gent op 28 oktober 2022. De presentatie ging over het doctoraatsonderzoek van doctoraatskandidaat Melis Örnekoğlu Selçuk onder begeleiding van de promotoren Prof. Marina Emmanouil, Prof. Lieva Van Langenhove, Dr. Marianthi Grizioti en het adviserend commissielid Prof. Dr. Deniz Hasirci.  Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een game-based toolkit voor het informeren, motiveren en/of begeleiden van design studenten bij het faciliteren van co-design sessies. Het onderwerp werd gepresenteerd met een focus op duurzaamheid als resultaat van de cursus 'Design for Sustainability' (lente 2021-22) gedoceerd door Prof. Francesca Ostuzzi aan de UGent. link naar de publicatie

Samenvatting

Dit werk onderzoekt het promotieonderzoek naar de veranderende rol van ontwerpers en co-design onderwijs door de lens van duurzaamheid. Zoals verschillende onderzoekers benadrukken, gaat de rol van ontwerpers minder over 'ontwerpen voor' maar meer over 'ontwerpen met' gebruikers. Deze verschuiving wordt vooral veroorzaakt door het duidelijke inzicht dat de actieve betrokkenheid van de gebruikers in ontwerpprocessen tot echte innovatie kan leiden. Er wordt echter geconstateerd dat hoe de co-designsessies beter te faciliteren, niet is geïntegreerd in de curricula van het ontwerponderwijs. Daarom wil dit doctoraatsonderzoek een game-based toolkit ontwikkelen ('Co-design Facilitator's Game') die designstudenten kan informeren, motiveren en/of begeleiden bij het faciliteren van de co-designsessies. In deze poster worden het onderwerp zelf en het tastbare resultaat van dit doctoraatsonderzoek, namelijk een op een game gebaseerde toolkit, onder de loep genomen in relatie tot duurzaamheid. Tijdens dit doctoraatsonderzoek zijn verschillende duurzaamheidsproblemen aan het licht gekomen en zijn strategieën ontwikkeld om hiermee om te gaan. Op technocentrisch niveau was de eerste strategie 'dematerialisatie', een cruciaal concept voor milieuduurzaamheid dat erop gericht is het gebruik van natuurlijke bronnen te verminderen om verspilling te voorkomen. Op het human-centrische niveau wordt de bijdrage van de deelnemers erkend en toegekend door middel van kleine geschenken en certificaten, een van de meest essentiële principes van ontwerprechtvaardigheid. Het "Co-design Facilitator's Game" kan nog worden verbeterd met betrekking tot duurzaamheid. Ten eerste, om meer inclusief te zijn, zullen meerdere zintuigen bij deze toolkit worden betrokken. Om de linguïstische hegemonie te doorbreken, zal de game-based toolkit bovendien zo worden ontworpen dat hij overdraagbaar en aanpasbaar is aan verschillende contexten. Ten slotte zal het onderzoeks-door-ontwerp proces van deze game-based toolkit doorgaan met de actieve betrokkenheid van designstudenten, designers en designopleiders via co-design sessies.

Fears 2022