Leesclub sessie over "coaching"

(27-03-2023) leesclub sessie over "coaching"

Leesclub sessie over "Coaching”

In oktober 2022 organiseerde ons design.nexus (pijler designonderwijs) team een open discussiesessie over het onderwerp 'Coaching'. Geïnspireerd door 3 state-of-the-art onderzoeken van collega's over de hele wereld, bespraken we types en opkomende modellen van feedback in verschillende vakgebieden. We deelden meningen over:

  1. Welk type feedback biedt u meestal tijdens de Conceptontwikkelingsfase in een (ontwerp)proces: Divergent of Convergent?
  2. Wat vindt u van het type 'Correcting-Errors' feedback?
  3. Wat zijn de 'juiste' eisen die je aan je studenten stelt, of die je als student krijgt?

Deelnemers aan de sessie waren internationale masterstudenten uit de onderwijswetenschappen en een vertegenwoordiger van de podiumkunstensector Budascoop (stad Kortrijk) (met een actieve feedbackcultuur voor work-in-progress voorstellingen). We deden praktijkgerichte activiteiten en deelden praktijken van feedback, begeleiding en kritiek uit het onderwijs en de danswereld. De multidisciplinaire opzet van de sessie gaf uitdrukking aan de cultureel en sectoraal verschillende praktijken van coaching, maar met overlappende zorgen en beperkingen, evenals creatieve methoden en mogelijkheden in het moment van uitwisseling tussen docent en leerling.

 Onze volgende (voor iedereen toegankelijke) leesclubsessie wordt begin 2023 georganiseerd, mogelijk op hybride wijze. Meer informatie over het gespreksonderwerp en de datum wordt binnenkort bekendgemaakt. Stay tuned!

readingclub1

readingclub2

readingclub 3