Doctoraat Ellen De Vos

Inzicht in de betekenis van ontwerp voor het bouwen van collaboratieve toekomstscenario's

Korte Beschrijving

Dit doctoraatsonderzoek wil begrijpen hoe design kan fungeren als een waardevolle vertaler tussen een theoretische toekomstscenario-oefening en een praktisch kennisuitwisselingsdiscussieproces. Verder stellen we de vraag hoe een ontwerpconcept een betekenisvol grensobject kan zijn in een collaboratief debat over (toekomstige) problemen. En, hoe het de betrokkenheid van een publiek bij deze (toekomstige) uitdagingen kan vergroten. De fase waarin deze verkenning zich situeert is de vroege fase van een ontwerpproces, de zogenaamde Fuzzy Front End of (Product) Development waar de nadruk ligt op het vinden van het juiste probleem om aan te pakken en niet op de productie van een sluitende oplossing.

Publicaties

Voor meer info, neem contact op met Ellen De Vos