Studienamiddag elektromechanische aandrijvingen

Studiedag efficiëntieverhoging elektromechanische aandrijvingen Ugent Kortrijk

Studienamiddag efficiëntieverhoging elektromechanische aandrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma studienamiddag 17/12/2015

13h00 - 13h30 : Ontvangst + bezoek minibeurs

13h30 - 15h30 : Sessie 1

LEZING 1: Evolutie reglementering elektromechanische aandrijfsystemen

De regelgeving rond de energie-efficiëntie van elektromechanische aandrijvingen binnen Europa maar ook wereldwijd, is continu in beweging. In deze eerste lezing wordt vanuit een praktisch oogpunt de evoluties en toekomstvisies op dit vlak toegelicht.

LEZING 2: Praktische ontwerp -en dimensioneringsrichtlijnen energie-efficiënte aandrijfcomponenten

Zes jaar onderzoek ondersteund door testbankmetingen en cases zorgen voor een duidelijk antwoord op de vraag hoe technisch en economisch de componenten uit een aandrijflijn energetisch te optimaliseren. Naast (deellast)rendementen van hoogrendementsmotoren en overbrengingen zoals riemen en reductoren wordt een antwoord gegeven op de verwachtingen van nieuwe motortechnologieën zoals SynRM (synchrone reluctantiemotoren) en PMSM (permanent magneet synchrone machine). Hoe robuust zijn deze technologieën en wat mag u verwachten in vergelijking met de welgekende inductiemachine?

LEZING 3: Industriële ventilatiesystemen: reglementering en opbrengstregeling

Vanuit de Ecodesign directive 327/2011 dienen industriële ventilatiesystemen te voldoen aan minimum efficiëntie-eisen. Wat zijn deze eisen en hoe eraan voldoen? Hoe kunnen metingen/controles gebeuren? Wat brengt de toekomst op dit vlak?

15h30 - 16h : Koffiepauze + bezoek minibeurs

16h - 17h30 : Sessie 2

LEZING 4 : Industriële cases

Onderzoek en testbankresultaten om de energie-efficiëntie van aandrijflijnen te optimaliseren werden uitgebreid toegepast op real-life industriële cases. De technische en economische uitkomst van een aantal van deze dikwijls herkenbare industriële retrofit cases worden hier naar voor gebracht.

LEZING 5 : MSTool als softwaretool

Alle onderzoeksresultaten werden gebundeld in een merkonafhankelijke softwaretool welke werd ontwikkeld in samenwerking met DTI (Danish Technologish Institut). Met deze tool is iedereen nu in staat om de technische en economisch energetische effecten in te schatten van aanpassingen aan een (bestaande) aandrijflijn. Deelnemers aan het seminarie krijgen deze softwaretool gratis ter beschikking.

17h30 : Afsluiting met bijhorende drink en walking dinner en mogelijkheid bezoek mini-beurs

 

Praktisch

Waar?

UGent Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk

Kostprijs?

€115 / persoon

In deze prijs is de (digitale) syllabus inbegrepen, catering, software dimensioneringstool MSTool en bezoek mini-beurs

Prijzen zijn btw exclusief

Bijkomende inlichtingen?

           056/24 12 21

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de start van de opleiding blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld tijdens de studienamiddag.

Deelname mini-beurs

Wenst u als bedrijf deel te nemen aan de mini-beurs op deze studienamiddag? Contacteer dan

 

Downloads

De tijdslijn voor het downloaden van de presentaties is sedert eind 2015 verstreken.

De softwaretool MSTool is wel nog steeds hier gratis te downloaden.

 

 

Achtergrond

De resultaten van deze studienamiddag zijn gebaseerd op het onderzoek van in totaal drie  IWT-TeTraprojecten rond de efficiëntieverhoging van elektromechanische aandrijfsystemen. 

Een IWT-TeTra (Technologie Transfer) project heeft als bedoeling huidige en nieuwe technologieën kenbaar te maken bij KMO’s en grotere bedrijven. Het ESMADS project (Efficiëntieverhoging van Snelheidsgeregelde Motor AangeDreven Systemen) aan UGent campus Kortrijk volgt op het IWT-TeTraproject rond riemen en reductoren (2012) en het IWT-TeTraproject uit 2009 met de focus op motoren en drives. Vanuit deze opgebouwde kennis kijkt ESMADS naar de energie-efficiëntie van de ganse aandrijftrein met inbegrip van de last, meer specifiek industriële ventilatoren. Daarnaast werden de nieuwe IE4-IE5 elektromotoren uitvoerig bemeten. Uiteraard is er oog voor de ontwikkelingen op vlak van regelgeving, onder andere door zelf actief lid te zijn binnen adviserende organen. In het project zijn een 20-tal bedrijven betrokken die sturing geven en met wie de resultaten gedeeld worden.

GC_ESMADS

Contact

Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 KORTRIJK

056/24 12 21