ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction

(14-02-2020) Prof. Tony Belpaeme van de ELIS onderzoeksgroep IDLab organiseert de 15e internationale conferentie rond Menselijke robotinteractie van 23-26 maart in Cambridge.

HRI 2020 is de 15e jaarlijkse conferentie voor fundamenteel en toegepast onderzoek tussen mens en robot. Onderzoekers van over de hele wereld presenteren hun beste werk tijdens deze conferentie en wisselen ideeën uit over de theorie, technologie, data en wetenschap die de state-of-the-art in mens-robot interactie bevorderen.

Dit jaar ligt de focus van de conferentie op het thema "Real World Human-Robot Interaction".

De HRI-conferentie stelt als voornaamste doel het voorstellen van het allerbeste interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek naar mens-robot interactie met wortels in en brede participatie vanuit diverse onderzoeksgemeenschappen zoals robotica, kunstmatige intelligentie, mens-computer interactie , menselijke factoren, ontwerp en sociale en gedragswetenschappen.

 

Meer informatie: http://humanrobotinteraction.org/

prof. Tony Belpaeme