Best Paper Award @ LDAC2020

(25-06-2020) Best Paper Award @ LDAC2020

Projecten in de bouwsector zijn bijna per definitie decentraal: een complex netwerk van actoren beïnvloedt een gebouw in alle stadia van zijn levenscyclus, van ontwerp over renovatie tot sloop. Om de informatie-uitwisseling tussen die belanghebbenden over de verschillende fases van een bouwproject te verbeteren wil het ConSolid-project gebruikmaken van web-technologieën zoals het SOLID-ecosysteem om het projectbeheer van gebouwen te decentraliseren en te modulariseren.

"Om complexe toegangscontroleschema's in dergelijke netwerken te vergemakkelijken, hebben we een op patronen gebaseerd toegangscontrolesysteem ontwikkeld dat zich richt op eigenschappen in plaats van hun identiteit", vertelt professor Erik Mannens van de onderzoeksgroep IDLab. 

Dit onderzoek werd gepresenteerd door promovendus Jeroen Werbrouck (FWO) op de LDAC2020 workshop, alwaar het de Best Paper Award ontving voor de combinatie van nieuwe en gevestigde standaard web-technologieën in één kader.

Link naar de paper

Het ConSolid-project wordt gefinancierd door FWO Vlaanderen als doctoraatsbeurs voor Strategisch Basisonderzoek.