Een nieuw gezamenlijk masterprogramma in fotonica met National Sun Yat Sen University

(07-04-2020) Op 12 maart 2020 werd een workshop georganiseerd aan de Universiteit Gent samen met experten van de National Sun Yat Sen Universiteit, Taiwan.

Deze workshop was bedoeld om de samenwerking op gebied van onderzoek en onderwijs tussen de twee universiteiten op het gebied van mariene technologie, biomedische wetenschappen en fotonica te versterken.

Prof. Kristiaan Neyts en prof. Jeroen Beeckman van de UGent en prof. Tsung-Hsien Lin van NSYSU werken reeds enkele jaren samen rond onderzoek naar vloeibare kristallen.   Deze onderzoekssamenwerking resulteerde nu ook in de ondertekening van een gezamenlijk masterprogramma. Vanaf volgend academiejaar start een gezamenlijk (1 + 1) masterprogramma fotonica waarbij studenten van UGent en NSYSU in elk land één jaar studeren en zo een double degree kunnen behalen.