Minister Peeters wil werk maken van betere mobiliteit in Zwijnaarde

(25-02-2021) Tijdens haar werkbezoek aan Gent bezocht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters Zwijnaarde. Een eerste stop werd gehouden op Campus Ardoyen waar zij vanop de 11e verdieping van de UGent-toren goed zicht kreeg op de omgeving.

De zuidelijke mozaïek in Gent is een echte aantrekkingspool voor bedrijven, kennisinstellingen en spin-offs. Peeters kwam poolshoogte nemen van de situatie en kreeg een toelichting van o.a. Koen De Bosschere over de geplande projecten en lopende dossiers.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt momenteel hoe de verbinding tussen De Sterre en Zwijnaarde op en langs de N60 in Gent beter en veiliger gemaakt kan worden voor fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Aanleiding is de verdere ontwikkeling van het Tech Lane Ghent – campus Ardoyen in Zwijnaarde. De Oudenaardsesteenweg (N60) kampt al met veel verkeer en de nieuwe ontwikkelingen maken dat een studie die voor alle vervoersmodi bekijkt waar verbeteringen mogelijk zijn, op zijn plaats is.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters:

“Het verkeer op en rond de N60 is enorm toegenomen . AWV heeft  een studie opgestart die de doorstroming en de verkeersveiligheid moet verhogen voor alle vervoersmodi. Er wordt ook onderzocht hoe we door middel van  infrastructurele ingrepen de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker kunnen maken voor iedereen.”

Plan voor fietsverbinding van De Sterre naar  Technologiepark en Don Bosco

Minister Peeters beoogt een betere en veiligere fietsverbinding tussen De Sterre en het Technologiepark, waaronder een veilige oversteek over de R4 (binnen- en buitenring) en de E40. Er wordt ingezoomd op de ovonde aan het Technologiepark zelf. Zo wordt bekeken hoe we deze knoop kunnen aanpakken om het gemotoriseerd verkeer en de bussen van De Lijn op de N60 en naar Zwijnaarde vlotter te laten rijden in combinatie met een veilige fiets- en voetgangersoversteek. Verder wordt onderzocht hoe de N60 en de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan aangepast kunnen worden om zo de bussen vlotter te laten rijden.