Robots kunnen aandachtsvaardigheden van kinderen met cognitieve stoornissen verbeteren

foto: Luthffi Ismail (vergrote weergave)

foto: Luthffi Ismail

(06-04-2020) Interactie met sociale robots kan gunstig voor zijn voor kinderen met sociale communicatieproblemen.

Interactie met sociale robots kan gunstig voor zijn voor kinderen met sociale communicatieproblemen. Eén van de veelbelovende toepassingen is het oefenen van sociale vaardigheden, zoals aandachtstraining.

Uit dit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat de meerderheid van de kinderen door interactie met een sociale robot de tijd voor het voltooien van hun taken twee tot vier verkortte, wat wijst op een verbetering van de aandacht.

Bovendien toonden de meeste kinderen een positieve betrokkenheid bij de robot. De positieve respons suggereert dat robotcommunicatie een nuttig en boeiend hulpmiddel zou kunnen zijn om de aandachtsvaardigheden van kinderen met cognitieve stoornissen te verbeteren.

Langetermijnonderzoek is nodig om na te gaan hoe duurzaam de positieve effecten zijn. Bovendien willen de onderzoekers ook nagaan of deze effecten overdraagbaar zijn naar sociale interacties tussen mensen.

Dit onderzoek werd gepubliceerd in het INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL ROBOTICS (2020).

Luthffi Ismail (UGent) , Fazah Akhtar Hanapiah, Tony Belpaeme (UGent) , Joni Dambre (UGent) and Francis wyffels (UGent). Analysis of attention in child-robot interaction among children diagnosed with cognitive impairment.