Sarton Medaille 2018 uitgereikt aan prof. Glenn Shafer

(14-12-2018) Dec. 13 2018. Prof. Glenn Shafer (Rutgers Business School-Newark and New Brunswick, USA), genomineerd door ELIS prof. Gert De Cooman, werd geëerd met de Sarton Medaille.

 Prof. Shafer gaf een Sarton-lezing over 'Did Blaise Pascal and Christiaan Huygens provide a game-theoretic foundation for probability?'


De originaliteit van Pascal's, Fermat's en Huygens's werk over wiskundige waarschijnlijkheid in de jaren 1650 is vaak overdreven. De methode van Fermat om de inzet te verdelen die evenveel kans hadden, maakte al eeuwenlang deel uit van de Europese traditie. De speltheoretische basis van Pascal en Huygens hadden hun eigen antecedenten in de traditie van commercieel rekenen. Het succes van de ideeën van Pascal en Huygens voor de methoden van Fermat kan worden gezien als een samensmelting van de geleerde en commerciële tradities, tegen de achtergrond van de grotere fusie, vertegenwoordigd door het gebruik van de algebra uit de 17e eeuw om de wiskunde van de Ouden te reconstrueren. Dit succes is vernieuwd door de moderne speltheoretische basis voor waarschijnlijkheid, die moderne meet-theoretische methoden ondersteunt, net zoals de basis van Pascal en Huygens de methoden van Fermat ondersteunden.


Uitreiking Sarton medal 

FEA decaan Patrick De Baets, reikte de Sarton medaille uit.   Het was een eer professor Shafer aan de UGent te mogen verwelkomen.