Green Deal on Climate Friendly Cooling

(31-03-2021) In aanwezigheid van onze collega Steven Lecompte (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) werd de 9e green deal rond klimaatvriendelijke koeling ondertekend

Met deze deal wil Vlaanderen de komende jaren de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen - de zogenaamde F-gassen - fors doen dalen. F-gassen worden gebruikt als koelmiddel in airco’s, warmtepompen en koelapparatuur.

Deze gassen hebben echter een sterk aardopwarmend vermogen en het gebruik en de uitstoot ervan moet daarom terug gedrongen worden. De oorzaken van deze emissies zijn de lekkage van deze gassen bij gebruik in koelinstallaties, en de onzorgvuldige terugwinning en inzameling van resterende hoeveelheden van deze gassen wanneer deze installaties buiten werking gesteld, afgebroken of ingezameld worden.

Professor Steven Lecompte (UGent) in het Nieuwsblad: "Koeling en verwarming zijn in onze samenleving verantwoordelijk voor een belangrijk deel van ons elektriciteitsverbruik. Zo wordt 17 procent van de elektriciteit gebruikt voor koeling in het algemeen. Ter vergelijking: het elektriciteitsgebruik van de gezinnen bedraagt om en bij de 20 procent."

Met deze Green Deal engageren de retail-sector, koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven, leveranciers en fabrikanten van apparatuur, de sectorfederaties en de Vlaamse overheid zich om het gebruik van F-gassen als koelmiddel af te bouwen in supermarkten en voedingswinkels door in te zetten op duurzamere koeling. Dit engagement speelt een belangrijke rol in het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. 

More info: https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-klimaatvriendelijke-koeling en https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210311_94165987