UGent vacature: Algemene coördinator Vlaamse AI Academie

(06-07-2020)

In uitvoering van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) van de Vlaamse Regering werd de Vlaamse AI Academie opgericht voor het verzorgen van het aanbod van opleidingen AI vanuit het hoger onderwijs. Deze Vlaamse AI Academie omvat een Vlaamse overkoepelende Doctoraatschool AI en een gezamenlijke aanpak tussen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs van een aanbod Permanente Vorming rond AI.

 

Als algemene coördinator ben je verantwoordelijk voor de opstart, uitrol en monitoring van de Vlaamse AI Academie in al haar componenten. Je stemt daarbij af met alle stakeholders, ondersteunt de Stuurgroep in zijn werking en geeft mee vorm aan de globale governance van de Academie. Je stuurt de andere inhoudelijke coördinatoren aan om de specifieke wetenschapsdomeinen en de doelgroepen te bepalen en in onderling overleg af te spreken.
Daarnaast sta je als inhoudelijk expert mee in voor de ontwikkeling en coördinatie van de inhoud van de permanente vorming AI in het Hoger Onderwijs en de Doctoraatsschool in het domein van de artificiële intelligentie.

Functie

Taken als algemeen coördinator

 • Je coördineert de globale werking van de Vlaamse AI Academie.
 • Je coördineert de betrokken stafmedewerkers en rapporteert aan de Stuurgroep
 • Je ondersteunt de Stuurgroep
 • Je geeft mee vorm aan de globale governance van de Vlaamse AI Academie
 • Je staat in voor de afstemming tussen Doctoraatsschool en Permanente Vorming
 • Je staat met het team in voor de opstart, uitrol en monitoring van alle initiatieven
 • Je coördineert de communicatie en eventing
 • Je stemt af met alle betrokken stakeholders (instellingen hoger onderwijs, bedrijven, departement, etc.)
 • Je coördineert de jaarlijkse rapportering aan de voogdijminister

Taken als inhoudelijk expert

 • Je specialiseert je in één of meerdere onderzoeksassen binnen het domein van AI en brengt hierrond de relevante experten uit de diverse kennisinstellingen en maatschappelijke actoren bijeen.
 • Je identificeert voor deze onderzoeksassen voor welke initiatieven rond permanente vorming AI in het Hoger Onderwijs er beschikbare expertise is en legt ook internationale contacten die aanvullende expertise in ons opleidingsaanbod kan helpen integreren
 • Binnen de jouw toegewezen onderzoeksassen identificeer je relevante initiatieven voor de Doctoraatsschool, teken je hiervoor een actieplan uit dat je mee help uitrollen.
 • Je doet dit alles systematisch via co-creatie met bedrijven, organisaties, publieke sector, overheden… en academische wereld en andere kennisinstellingen.
 • Je vormt de inhoudelijke brugfunctie tussen het team en één of meerdere kennisinstellingen.
 • Je vormt een hecht team met de andere inhoudelijke coördinatoren en het ganse projectteam

Profiel

 • Je hebt aantoonbare expertise in het coördineren van ruimere projecten en bredere teams (bij voorkeur in een multipartner-omgeving)
 • Je hebt ervaring in het opstarten en uitrollen van nieuwe, breedschalige initiatieven.
 • Je hebt ervaring in het monitoren van en rapporteren over ruimere projecten.
 • Je hebt een doctoraatsdiploma in het domein van AI en beschikt over relevante ervaring in valorisatie en outreach.
 • Je bent sterk in analytisch, creatief en innovatief denken.
 • Je bent ondernemend en je beschikt over uitgesproken organisatorische vaardigheden.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en je hecht veel belang aan kwaliteit, afwerking en nauwkeurigheid.
 • Je bent proactief, je handelt pragmatisch en je bent besluitvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team efficiënt functioneren.
 • Je bent communicatief (zowel schriftelijk als mondeling) en dienstverlenend ingesteld.
 • Je hebt een uitstekeden beheersing van het Nederlands en het Engels (beiden niveau B2 of hoger)
 • Je beschikt over gevorderde skills in IT & technologie
 • Je bent van nature een netwerker, legt makkelijk contacten en voelt intuïtief aan hoe je relaties onderhoudt en mensen engageert en enthousiasmeert.
 • Je bent flexibel, bereid tot avondwerk en je bent bereid je te verplaatsen naar verschillende locaties.

Aanbod

 • Werken in teamverband om activiteiten en opleidingen te ondersteunen en uit te bouwen over de grenzen heen van het Vlaamse hoger onderwijs. Dit is een unieke opportuniteit om samen te werken en te netwerken met alle AI-specialisten binnen en buiten Vlaanderen.
 • Een voltijdse tewerkstelling voor 1 jaar in het statuut van postdoc aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling naar keuze en conform aan één van de barema’s van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen), verlengbaar na positieve evaluatie.
 • Een stimulerende en dynamische werkomgeving binnen alle instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten), gekenmerkt door een unieke mix van onafhankelijkheid, vertrouwen en ondersteuning.
 • Een goede verloning voor boeiend en verrijkend werk
 • Diverse voordelen en toegang tot faciliteiten van de instelling.

Sollicitatieprocedure

Gelieve je sollicitatie (begeleidende brief en CV) voor 10 augustus 2020 te richten aan de voorzitter van de Vlaamse Artificiële Intelligentie Academie, Prof.dr. Bart De Moor. In de sollicitatiebrief vragen we om reeds te specificeren aan welke hogeronderwijsinstelling (KULeuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt, VLHORA, VUB) je deze job in hoofdorde wenst uit te voeren.

 

Contactgegevens Prof.dr. Bart De Moor

E: bart.demoor@esat.kuleuven.be

T: +32(0)16 32 17 09

M: +32(0)475 28 70 52