01/01/2019 - Campus Ardoyen Zwijnaarde - modification of house numbers