Onderzoek

Overzicht

De onderzoeksgroep cliffordanalyse werkt momenteel aan de ontwikkeling van cliffordanalyse en haar toepassingen in functionaalanalyse, harmonische analyse, partiële differentiaalvergelijkingen, integraalmeetkunde, spin-meetkunde, waveletanalyse, beeldverwerking etc. We organizeren ook regelmatig seminaries voor gastsprekers en leden van de onderzoeksgroep. Informatie over onze activiteiten, seminaries en onderwerpen voor bachelorproeven en masterthesisen gerelateerd aan ons onderzoek kan je hieronder vinden.

Voor onze studenten:

Voor iedereen die in ons onderzoek geïnteresseerd is:

Huidige onderzoeksonderwerpen

 • Cliffordanalyse in de hyperbolische ruimte
 • Clifford wavelets, Hermite-transformatie, orthogonale cliffordpolynomen
 • Integraaltransformaties: Clifford-Fourier-transformatie, Clifford-Hilbert-transformatie, Clifford-Radon-transformatie
 • Clifforddistributies, distributionele randvoorwaardenproblemen
 • Clifford-differentiaalvormen
 • Invariante differentiaaloperatoren, complexen van clifford-differentiaaloperatoren
 • Monogene functies in meerdere vectorveranderlijken
 • Harmonische analyse
 • Supersymmetrie, superanalyse
 • Hermitische cliffordanalyse
 • Anisotropische cliffordanalyse
 • Discrete cliffordanalyse
 • Symplectische cliffordanalyse
 • Hogere spin cliffordanalyse
 • Quaternionische cliffordanalyse