Seminaries

De onderzoeksgroep Cliffordanalyse organiseert regelmatig seminaries voor gastsprekers en leden van de onderzoeksgroep. Toekomstige sprekers kunnen alvast de richtlijnen hieronder vinden of contact opnemen met Prof. Hendrik De Bie voor verdere informatie.

Toekomstige seminaries

Titel: Discrete orthogonal polynomials and superintegrability

Spreker: Plamen Iliev (Georgia Institute of Technology)

Datum: June 15, 2018 (14:45h)

Locatie: Campus Sterre, Gebouw S8, zaal 3.065

Abstract: The spectral properties of the classical orthogonal polynomials of one and several variables have deep connections with the representation theory of Lie algebras and quantum superintegrable systems. Over the years, these connections have played a crucial role in the discovery of fundamental results with numerous applications in mathematics and physics. I will discuss recent results in a joint work with Yuan Xu relating spectral properties of discrete orthogonal polynomials to superintegrability.

Vorige seminaries

Vorige seminaries van de laatste vijf jaar kunnen hieronder gevonden worden per academische jaar (in het Engels).

Richtlijnen voor sprekers

  1. Presentaties zijn 50 minuten of minder, gevolgd door 10 minuten voor vragen. Gelieve deze tijdslimiet van 50 minuten niet te overschrijden.
  2. Sprekers kunnen gebruik maken van de projector en krijtbord dat aanwezig is in onze presentatieruimte.
  3. Alle presentaties zijn in het Engels.
  4. Gelieve duidelijk de motivatie van uw onderzoek te beschrijven. Weid niet uit over technische details.
  5. Neem uw tijd om complexe zaken te bespreken, vermits het mogelijk is dat sommige leden uit het publiek niet gespecialiseerd zijn in uw onderzoeksgebied
  6.  Het publiek wordt aangemoedigd om vragen te stellen tijdens uw presentatie. Wees dus niet verrast als dit gebeurt, maar interpreteer dit als een uitdrukking van interesse.
  7. Voor sprekers over Clifford algebras en analyse: u mag er vanuit gaan dat het publiek bekend is met de definitie van cliffordalgebras, diracoperatoren etc. Dus het volstaat on een overzicht van notaties te geven.
  8. Voor sprekers over andere onderwerpen: we raden aan om de presentatie zo te organiseren dat de eerste helft begrijpbaar is voor een 'algemeen' publiek, bestaande uit wiskundigen die actief zijn in analyse, differentiaalmeetkunde en/of wiskundige fysica. In de tweede helft kan je meer gespecialiseerde recente resultaten vermelden. Ingenieurs moeten opmerken dat veelgebruikt ingenieursjargon misschien niet begrepen wordt door het publiek. Zo is het soms interessant om exacte definities te geven voor eenvoudige zaken zoals 'signaal', 'filter' etc.