Positieve evaluatie accreditatie opleidingen ingenieurswetenschappen (architectuur)

(30-03-2023) Onze faculteit is bijzonder verheugd dat alle gescreende opleidingen een positieve evaluatie ontvingen. Uit het rapport van de CTI-commissie blijkt de waardering voor de geleverde onderwijskwaliteit van onze opleidingen.

Vorig jaar bezocht de Franse accreditatieorganisatie Commission des titres d’ingénieur [CTI] onze vijfjarige opleidingen -bachelor en master- ingenieurswetenschappen (architectuur). Voorafgaand aan het plaatsbezoek in februari 2022 diende de faculteit een zelfevaluatierapport in bij de commissie.

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur ontving deze maand het finale visitatierapport van de commissie en de besluiten die door de plenaire vergadering van de CTI werden genomen.

Uit het rapport van de CTI-commissie blijkt de waardering voor de geleverde onderwijskwaliteit van onze opleidingen. We zijn dan ook erg verblijd om te lezen dat alle gescreende opleidingen een positieve evaluatie ontvingen.

De masteropleidingen ontvingen allen het Europese accreditatielabel EUR-ACE ® en kregen, met uitzondering van de internationale opleidingen, bijkomend ook de admission par l’État français waardoor het diploma recht geeft om in Frankrijk de titel van ingenieur te dragen.