Automatisch data-gedreven modellering voor mechatronische systemen

(24-05-2022) Saeideh Khatiry Goharoodi onderzoekt in haar doctoraat hoe het proces van data-gedreven modellering van mechatronische systemen (bijvoorbeeld een weefgetouw) geautomatiseerd en geoptimaliseerd kunnen worden.

‘Big data’ verandert onze wereld: de manier waarop we denken, werken en leven. Ze verandert ook de industriële ontwikkelingen en het onderzoek dat daaraan vooraf gaat. Gedreven door de steeds lagere kost van sensoren, toenemende data-opslagcapaciteiten en rekenplatformen omarmt de industrie meer en meer het gebruik van deze ‘big data’ en data-gedreven methoden.

Onderzoekers en ingenieurs zijn daarom in toenemende mate gefocust op deze data-gedreven methoden om de fysische wereld te beschrijven en begrijpen met behulp van wiskundige vergelijkingen. Deze data-gedreven methoden laten toe om verbanden te leggen tussen fysische en conceptuele grootheden en zelfs onderliggende natuurlijke wetten te vinden.

“Het begrijpen van de heersende wetten van een fysisch dynamisch systeem (bijvoorbeeld een weefgetouw) kan gebruikt worden om het gedrag van dat systeem te gaan voorspellen en controleren. Fouten kunnen gedetecteerd worden, processen kunnen geoptimaliseerd worden waardoor de performantie toeneemt en innovaties kunnen versneld worden”, legt Saeideh uit.

“Om dit mogelijk te maken dienen wiskundige modellen gebouwd te worden op een data-gedreven manier. Het primaire doel van mijn doctoraat is het automatiseren van het proces om dergelijke modellen te vinden via het ontwikkelen van nieuwe algoritmen”

“Door deze modellen kunnen we mechatronische systemen zoals bijvoorbeeld een weefgetouw beter begrijpen en verder optimaliseren”, besluit Saeideh.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Datagedreven symbolische modellen voor mechatronische systeemidentificatie en -controle

-

Contact: Saeideh Khatiry Goharoodi, Guillaume Crevecoeur, Luc Dupré

Saeideh Khatiry Goharoodi

Saeideh Khatiry, geboren in Teheran in 1990, behaalde in 2013 haar bachelordiploma op het gebied van werktuigbouwkunde aan de Power and water university of technology. In 2015 behaalde zij haar masterdiploma werktuigbouwkunde aan de Shahid Beheshti universiteit in Teheran. Saeideh publiceerde de resultaten van zowel haar bachelor- als haar masterscripties als conferentiepapers.

In januari 2017 startte ze haar doctoraat in de elektromechanica aan de Universiteit Gent, waar ze onder begeleiding van Guillaume Crevecoeur en Luc Dupré onderzoek uitvoerde op het gebied van systeemidentificatie en controle.

In de zomer van 2019 ontving Saeideh een FWO-mobiliteitsbeurs om als gastonderzoeker drie maanden in de Technische Universiteit Eindhoven door te brengen. Daar kreeg ze de kans om samen te werken met Roland Toth die haar begeleidde om haar onderzoek te verbreden.

Naast de onderzoeksactiviteiten werkte Saeideh sinds januari 2018 ook mee aan verschillende projecten van Flanders Make als kernonderzoekslid van het Lab.

Tijdens haar doctoraat publiceerde Saeideh één A1 peer-reviewed journal paper en vier P1 peer-reviewed conference papers en heeft ze een journal paper ingediend.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae -  Illustrator: Roger Van Hecke