Betere brandpreventie in de toekomst

(30-11-2021) Junyi Li onderzocht de branddynamica in luchtdichte gebouwen, waarbij hij zich concentreerde op de aanzienlijke drukvariaties die door brand worden veroorzaakt en die in het brandonderzoek minder als een aandachtspunt worden beschouwd.

“Ik voerde experimentele en numerieke studies uit in schaalmodellen, alsook op ware grootte, en ik heb een theoretische analyse uitgevoerd op basis van de energiebalans”, legt Junyi Li uit.  

Een systematische experimentele campagne van kleinschalige experimenten maakte een uitgebreid onderzoek mogelijk van de factoren die het brandgedrag in een luchtdicht compartiment beïnvloeden. Experimenten op ware schaal met methanol plasbranden leverden kwantitatieve informatie op over de door brand veroorzaakte drukvariaties in een groter luchtdicht compartiment met twee kamers.

De experimenteel waargenomen drukvariaties werden geïnterpreteerd door de energiebalansvergelijking uit te werken. Wat de numerieke studie betreft, werden de branddynamica en de drukvariaties bestudeerd door middel van CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties, waarbij gebruik werd gemaakt van FDS (Fire Dynamics Simulator). Dit omvatte modelvalidatie, alsook uitbreidingen van de analyses uit de experimentele campagne. Er werd ook een voorlopige schalingsanalyse voorgesteld.

Van de huidige studie wordt verwacht: 1) meer inzicht te geven in de branddynamica, met name brandgeïnduceerde drukvariaties, in luchtdichte compartimenten; 2) een beoordeling te geven van de numerieke modellering van de brandgeïnduceerde druk met FDS en uitgebreide analyses te geven met behulp van FDS; 3) de aandacht te verhogen bij het overwegen van het potentiële risico dat samenhangt met brandgeïnduceerde druk tijdens het brandveiligheidsontwerp. Bovendien dienen de experimentele resultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd om gegevens te verschaffen voor verdere modelvalidaties.

“Op basis van de uitkomsten kunnen geavanceerde brandpreventiemethoden verder worden onderzocht”, besluit Junyi Li.

Het volledig doctoraat is nog niet beschikbaar omdat het tot 1 oktober 2023 onder embargo staat.

-

Titel doctoraat: Experimentele en numerieke studie van branddynamiek in luchtdichte gebouwen

-

Contact: Junyi Li, Tarek Beji, Bart Merci

Junyi Li

-

Redacteur: Jeroen Ongenae -  Illustrator: Roger Van Hecke