Betere luchtkwaliteit, betere slaap?

(11-03-2022) Chenxi Liao onderzocht in haar doctoraat de impact van slaapkamerventilatie op de slaapkwaliteit.

Hoe beoordelen mensen de luchtkwaliteit van hun slaapkamer en hun slaapkwaliteit? En in welke mate komen die beoordelingen overeen met fysieke parameters en objectieve slaapkwaliteitsmetingen?

“Hiertoe heb ik de volgende onderzoeksacties ondernomen: een literatuurstudie, een experiment, een online vragenlijstonderzoek en een veldstudie om de werkelijke omstandigheden in slaapkameromgevingen en de slaapkwaliteit van de bewoners te onderzoeken alsmede in kaart brengen hoe de bewoners de luchtkwaliteit in hun slaapkamers beoordelen”, legt Chenxi uit.

De resultaten van de literatuurstudie geven aan dat de gerapporteerde CO2-niveaus in de meeste gevallen min of meer binnen de Europese CEN-norm liggen.

Uit de resultaten van het experiment blijkt dat het openen van het slaapkamerraam de luchtkwaliteit tijdens de slaap verbeterde. Snurken kwam vaker voor bij het slapen met gesloten ramen. Slapen met gesloten ramen leek te leiden tot een hoger aantal momenten van ontwaken. De subjectieve slaapkwaliteit en prestaties de volgende dag waren niet significant verschillend tussen slapen met open en gesloten ramen.

Uit het veldonderzoek bleek dat mensen een significant betere subjectieve slaapkwaliteit hadden als ze met het raam open sliepen. Dit kwam echter niet overeen met de objectieve metingen. De diepe slaap nam objectief gezien immers toe bij hogere CO2-waarden.

“Daarom zullen luchtverontreinigingsniveaus in slaapkamers meer in detail bestudeerd moeten worden om het verband tussen ventilatie en slaapkwaliteit verder te onderzoeken en te begrijpen”, besluit Chenxi.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Associaties tussen slaapkamerventilatie en slaapkwaliteit

-

Contact: Chenxi Liao, Jelle Laverge   

Chenxi Liao

Chenxi Liao behaalde in 2018 haar ingenieurstitel in Shanghai, China, en startte in hetzelfde jaar haar doctoraat in Gent. Sindsdien heeft ze twee A1 wetenschappelijke papers en vijf C1 conference papers gepubliceerd als eerste auteur, en drie journal papers als co-auteur. Ze presenteerde haar werk door mondelinge presentatie en posters in de bijgewoonde conferenties.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke