Betere rekenmethodes om de gezondheid van bruggen vast te stellen

(10-08-2022) Eline Vereecken onderzoekt hoe aan de hand van rekenmethodes een betere inschatting gemaakt kan worden van de gezondheid van bruggen.

In Vlaanderen is meer dan 60% van het bestaande brugpatrimonium gebouwd voor 1981 en meer dan 25% zelfs voor 1945, waardoor een aanzienlijk budget wordt besteed aan het onderhouden en herstellen van deze constructies.

Daarom trachten ingenieurs steeds betere tools te ontwikkelen om rationeel gefundeerde beslissingen te maken met betrekking tot de besteding van de beschikbare budgetten. In het bijzonder worden daarbij nauwkeurigere berekeningsmethoden ontwikkeld die toelaten de resterende levensduur van bestaande constructies in te schatten.

Hierbij is er nood aan een methodologie om de betrouwbaarheid van bestaande (soms gecorrodeerde) betonconstructies in te schatten, rekening houdend met informatie van inspecties en monitoring.

“In mijn proefschrift heb ik aangetoond hoe op basis van (een combinatie van) verschillende types meetdata en visuele waarnemingen de degradatietoestand van een bestaande betonconstructie kan worden ingeschat”, vertelt Eline.

“Een betere inschatting van deze degradatietoestand leidt ook tot een betere beoordeling van de constructieve veiligheid en de resterende levensduur, die tevens worden gekwantificeerd”, vervolgt ze.

“Verder heb ik een rekenmethode uitgewerkt om strategieën voor monitoring van (bestaande) constructies te optimaliseren, rekening houdend met de kosten over de gehele levenscyclus van de constructie. Zo kunnen de beschikbare budgetten zo optimaal mogelijk worden benut”, besluit ze.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Toegepaste bayesiaanse pre-posterior- en levenscyclusanalyse voor het bepalen en optimaliseren van de waarde van monitoring voor betonconstructies

-

Contact: Eline Vereecken, Robby Caspeele, Wouter Botte

Eline Vereecken

Eline Vereecken, geboren te Sint-Niklaas op 30 december 1995, behaalde in 2018 het diploma Master of Science in Civil Engineering aan de Universiteit Gent met grootste onderscheiding.

Sinds september 2018 was Eline werkzaam als doctoraatsbursaal aan het Laboratorium Magnel-Vandepitte voor Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de Universiteit Gent en aan de afdeling Bouwmechanica aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Daar werkte zij tot op heden aan dit proefschrift.

Daarnaast begeleidde en beoordeelde Eline 1 student bij het uitwerken van zijn masterproef en verzorgde zij oefenzittingen voor onder andere de vakken 'Berekening van bouwkundige constructies II' en 'Draagsystemen in het architecturale ontwerp' aan de Universiteit van Gent en 'Sterkteleer 1' aan de KU Leuven.

Verder stond Eline ook in voor wetenschappelijke dienstverlening inzake proeven aan het Laboratorium Magnel-Vandepitte. Eline is auteur en co-auteur van 8 a1-publicaties in internationale tijdschriften met peer-review systeem en van een 12-tal publicaties in proceedings van internationale conferenties.

 

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke