CMM met UCL London in Nature Materials

(30-09-2020) UCL en het CMM doen een onverwachte ontdekking over industriële katalysatoren, wat kan leiden tot een realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen.

Een internationale studie onder leiding van het Departement Chemie van de University College London (UCL) in samenwerking met het Centrum voor Moleculaire Modellering (CMM) van de Universiteit Gent en de Central Laser Facility (CLF) leidde tot een nieuwe en onverwachte ontdekking over industriële katalysatoren die kan helpen om op een meer efficiënte manier chemische bouwstenen te produceren, uitgaande van niet-fossiele grondstoffen zoals methanol. Hun bevindingen kunnen leiden tot een vermindering van de kosten en de milieu-impact van het productieproces, waardoor het een realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen wordt.

Het Centrum voor Moleculaire Modellering (CMM) van de Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Veronique Van Speybroeck, heeft een trackrecord van wereldwijde samenwerkingen met toonaangevende experimentele groepen. Een dergelijke benadering, waarbij modellering gecombineerd wordt met experimentele bevindingen, leidt vaak tot geavanceerde materialen voor katalyse, nanosensoren, …. Vanuit een puur experimentele basis is het buitengewoon moeilijk om een ​​causaal verband vast te stellen tussen structurele wijzigingen op nanometerschaal en de waargenomen macroscopische functie van het materiaal. Daarom ontwikkelt het CMM nieuwe methoden om te modelleren onder omstandigheden die zo nauwkeurig mogelijk experimentele omstandigheden nabootsen. Door het inzetten van deze meest geavanceerde modelleringstechnieken in nauwe synergie met experimentele groepen kan nanoscopisch inzicht worden verworven in het functioneel gedrag van nanogestructureerde materialen. Dit kan leiden tot doorbraken in duurzame chemie, nanosensoren en schone energie, zoals blijkt uit deze nieuwe publicatie.

Meer informatie

De bevindingen werden recent gepubliceerd in Nature Materials: Insight into the effects of confined hydrocarbon species on the lifetime of methanol conversion catalysts 

I. Lezcano-Gonzalez, E. Campbell, A.E.J. Hoffman, M. Bocus, I.V. Sazanovich, M. Towrie, M. Agote-Aran, E.K. Gibson, A. Greenaway, K. De Wispelaere, V. Van Speybroeck, A.M. Beale

 

Contact

Center for Molecular Modeling

Tech Lane Ghent Science Park Campus A

Technologiepark 46​

9052 Zwijnaarde