Coronavirus: facultaire maatregelen

(16-03-2020) Hieronder vind je een overzicht van de facultaire richtlijnen en beslissingen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

laatste update: dinsdag 31 maart om 10:40.

Raadpleeg ook regelmatig de centrale updates over het coronavirus op www.ugent.be/coronavirus

Alle info over afstandsonderwijs op  https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/coronamaatregelen-alternatieve-onderwijsactiviteit/

Toegang gebouwen

Plateau

Het Plateaugebouw wordt in principe afgesloten. Een aantal mensen kunnen er wel in:

 • Lesgevers die over een geactiveerde badge beschikken voor hun lesopnames;
 • Onderzoekers met geactiveerde badges om hun kantoor of de bibliotheek te bereiken;
 • Studenten die door hun begeleiders worden binnengelaten.

Bibliotheek

De faculteitsbibliotheek is DICHT.  Lees hier meer over de dienstverlening in tijden van corona.

Onderwijs

van toepassing voor alle studenten, exclusief doctoraatsstudenten

 • Vanaf maandag 16 maart 2020 zullen alle lessen en practica op afstand worden georganiseerd. Onderwijsactiviteiten die niet op afstand kunnen worden georganiseerd, worden geschorst tot en met 19 april 2020.
 • De bedoeling is dat de studenten tot en met 19 april 2020 niet meer naar de UGent komen voor onderwijsactiviteiten (inclusief studie en bibliotheek) of onderwijsbegeleiding.
 • infodagen en alle onderwijsgerelateerde bijeenkomsten en activiteiten door vakgroepen en opleidingen worden geannuleerd.
Cursussen
hoorcolleges enkel afstandsonderwijs
werkcolleges enkel afstandsonderwijs
PC-oefeningen enkel afstandsonderwijs, eventueel alternatieve opdracht
practica geannuleerd, eventueel alternatieve opdracht
individuele begeleiding enkel op afstand
monitoraat, trajectbegeleiding, etc. enkel op afstand

Projecten

(bachelorproeven, ingenieursprojecten, vakoverschrijdende projecten,…)
groepswerk enkel afstandsonderwijs, eventueel alternatieve opdracht
labowerk niet toegelaten
presentaties, etc. in groep of individueel enkel op afstand
Masterproeven
labowerk

niet toegelaten

individuele begeleiding enkel op afstand
presentaties, etc. in groep of individueel enkel op afstand
masterproeven uitgevoerd op industriële locatie op afstand, wat betekent dat de studenten de industriële site niet meer betreden
Stages
binnen UGent gebouwen  niet toegelaten, ongeacht of het UGent-studenten betreft of externen 
in de industrie stages voor UGent-studenten op industriële locatie worden opgeschort
Studenten in het buitenland (wereldwijd)

hebben, rekening houdend met de geldende reisadviezen voor België/Europa en/of het land waarin ze zich bevinden, de keuze om in het buitenland te blijven of terug te keren naar België.

Hierbij is het belangrijk dat studenten volwaardige academische activiteiten blijven hebben (vervangende activiteiten conform het learning agreement; aan de studenten wordt gevraagd om bij twijfel hierover de faculteit/opleiding te contacteren). Het is aan de opleiding/faculteit om te beslissen.

Geplande buitenlandse uitwisselingen alle geplande uitwisselingen voor maart en april worden geannuleerd.
Website UGent - onderwijstips: https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/coronamaatregelen-alternatieve-onderwijsactiviteit/

 

Onderzoek

van toepassing op alle onderzoekers, inclusief doctoraatsstudenten

algemene regel

thuiswerken is de norm

er dient een telewerkcharter te worden opgemaakt: https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/telewerken
labowerk

wordt niet meer toegestaan vanaf 19/3!

indien voldaan aan één van onderstaande voorwaarden kan een uitzondering worden toegestaan:

 • De activiteiten zijn essentieel in het kader van veiligheid en bioveiligheid;
 • De activiteiten zijn essentieel in het kader van de bescherming van en zorg voor mensen en dieren;
 • Het betreft cruciale experimenten die een fysieke aanwezigheid in de UGent-gebouwen vereisen.

De uitzondering wordt door de leidinggevende aan de medewerker per e-mail meegedeeld met kopie aan de vakgroepvoorzitter en de decaan.

Bovenstaande activiteiten vereisen het strikt toepassen van het principe van social distancing (dit betekent maximaal afstand houden, minstens 1,5 meter)!

Bovendien kunnen onderzoekslaboratoria enkel gebruikt worden onder de volgende bijkomende voorwaarden:

 • de minimale personeelsbezetting, vereist om het labo op een veilige manier open te houden, is aanwezig;
 • onderzoekers kunnen geen bijkomende personen vragen aanwezig te zijn;

onderzoekers kunnen enkel laboratoria betreden in overleg met hun leidinggevende.

bibliotheekwerk

wordt niet meer toegestaan

vergaderingen

alle niet-essentiële vergaderingen en bijeenkomsten dienen online te gebeuren.

Indien dat niet mogelijk blijkt, worden ze uitgesteld of afgelast.
dienst- en studiereizen uitgesteld of afgelast
doctoraatsverdedigingen Website UGent
interne verdediging

worden enkel nog elektronisch georganiseerd

openbare verdediging

enkel nog elektronisch

 • telecon (voor juryleden)
 • livestream voor publiek (livestream link kenbaar gemaakt in de uitnodiging én in de online aankondiging)

inkomende buitenlandse onderzoekers

(PhD, postdoc, ZAP)
de reis naar België wordt uitgesteld tot na 19/4 (tot nader order)

 

Alle andere werkzaamheden

van toepassing op alle personeelsleden

algemene regel

thuiswerken is de norm

er dient een telewerkcharter te worden opgemaakt: https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/telewerken

uitzonderingen op deze norm zijn:

 • activiteiten die essentieel zijn in het kader van veiligheid en bioveiligheid;
 • activiteiten die essentieel zijn in het kader van de bescherming van en zorg voor mensen en dieren;
 • streamen of opnemen van lessen (in welbepaalde lokalen, op afspraak), voor zover dat onmogelijk thuis kan gebeuren;
 • cruciale experimenten waarvoor fysieke aanwezigheid in de UGent-gebouwen noodzakelijk is.

 

De uitzondering wordt door de leidinggevende aan de medewerker per e-mail meegedeeld met kopie aan de vakgroepvoorzitter en de decaan.

streamen van lessen

worden enkel toegestaan indien ze niet van thuis uit kunnen gebeuren en op voorwaarde dat

 • er telkens maar een persoon tegelijk opneemt.
 • er ontsmetting van de apparatuur gebeurt na elk gebruik.

Deze activiteit wordt op voorhand gemeld aan de vakgroepvoorzitter van de betrokken medewerker, aan de decaan en de onderwijsdirecteur.

labowerk, atelierwerk

wordt niet meer toegestaan

Indien voldaan aan één van onderstaande voorwaarden kan een uitzondering worden toegestaan:

 • De activiteiten zijn essentieel in het kader van veiligheid en bioveiligheid;
 • De activiteiten zijn essentieel in het kader van de bescherming van en zorg voor mensen en dieren;
 • Het betreft cruciale experimenten die een fysieke aanwezigheid in de UGent-gebouwen vereisen

De uitzondering wordt door de leidinggevende aan de medewerker per e-mail meegedeeld met kopie aan de vakgroepvoorzitter en de decaan. 

Bovenstaande activiteiten vereisen het strikt toepassen van het principe van social distancing (dit betekent maximaal afstand houden, minstens 1,5 meter)!

Bovendien kunnen onderzoekslaboratoria enkel gebruikt worden onder de volgende bijkomende voorwaarden:

 • de minimale personeelsbezetting, vereist om het labo op een veilige manier open te houden, is aanwezig;
 • onderzoekers kunnen geen bijkomende personen vragen aanwezig te zijn;
 • onderzoekers kunnen enkel laboratoria betreden in overleg met hun leidinggevende.
loketwerk, permanentie

niet meer toegestaan

vergaderingen

alle vergaderingen en bijeenkomsten dienen online te gebeuren.

indien dat niet mogelijk blijkt, worden ze uitgesteld of afgelast.

dienst- en studiereizen uitgesteld of afgelast
HR-commissies elektronisch vergaderen of uitstellen

 

Hulp nodig? Vragen?

De centrale UGent crisishelpdesk is te bereiken op 09 264 9292 of via onderwijsondersteuning@ugent.be.

Raadpleeg regelmatig de updates over het coronavirus op www.ugent.be/coronavirus