Coverartikel COMOC en INCAT in Green Chemistry magazine

(20-11-2017) Een kritische beoordeling door de COMOC en INCAT groep werd gepubliceerd op de cover van het tijdschrift Green Chemistry.

De groepen COMOC en INCAT publiceerden een kritische review over de recente vooruitgang op het gebied van het gebruik van gelaagde dubbele hydroxiden (LDH's) en aanverwante heterogene katalysatoren in een bioraffinageschema met lignocellulosisch grondstoffen.

Lignocellulosische grondstoffen bieden economische kansen

Volgens het bioraffinageconcept wordt biomassa verwerkt in plaats van aardolie voor de productie van biobrandstoffen en chemicaliën. Lignocellulosische grondstoffen zoals hard en zacht hout, tarwestro, vingergras (switchgrass) zijn de meest voorkomende en goedkoopste oneetbare biomassabronnen en zijn daarmee een van de interessantste grondstoffen op het gebied van schaalbaarheid en economische kansen.

Gelaagde dubbele hydroxiden

Chemische en/of katalytische routes zijn vereist om de verschillende fracties te valoriseren die kunnen worden verkregen na voorbehandeling van de lignocellulosische grondstof (dat wil zeggen cellulose, hemicellulose en lignine). Gelaagde dubbele hydroxiden (LDH's) en afgeleide materialen zijn op grote schaal gebruikt als heterogene katalysatoren voor verschillende soorten reacties en zijn een van de drie belangrijkste katalysatorsfamilies die al een relevante rol spelen in verschillende biomassavalorisatieprocessen.

Kritische review

De auteurs streven ernaar de meest relevante literatuurrapporten met betrekking tot het gebruik van LDH's en afgeleide katalysatoren bij de omzetting van lignocellulosehoudende biomassa te herzien en kritisch te beoordelen. Deze kritische beoordeling is gekoppeld aan het Catalisti Biovertol-project over de duurzame synthese van vertakte alcoholen uit biogebaseerde grondstoffen.

Details

  • Verwijzing naar de volledige paper: Green. Chem. 2017, 19, 5269
  • Recent advances on the utilization of layered double hydroxides (LDHs) and related heterogeneous catalysts in a lignocellulosic-feedstock biorefinery scheme, Willinton Y. Hernández, Jeroen Lauwaert, Pascal Van Der Voort and An Verberckmoes*