Duurzamere bruggen in de toekomst?

(27-08-2021) Stalen bruggen zijn gevoelig voor vermoeiingsschade op plaatsen waar de onderdelen van het brugdek aan elkaar zijn bevestigd. In zijn doctoraat onderzoekt Heng Fang hoe de vermoeiingsweerstand in de toekomst kan worden verbeterd.

Voor bruggen met grote overspanningen wordt vaak het orthotrope stalen brugdek toegepast. Een typisch orthotroop stalen brugdek bestaat uit verschillende componenten zoals: de stalen dekplaat, de dwarsdragers en de ribben. Deze componenten zijn met elkaar verbonden door talrijke lasnaden. Deze lassen veroorzaken spanningsconcentraties die kunnen leiden tot vermoeiingsschade bij herhaalde belasting.

Het meeste gerapporteerde onderzoek richt zich op de verbinding tussen de ribben en de dekplaat. Vermoeiingsscheuren bij de verbinding tussen de ribben en de dwarsdragers komen echter vaker voor. Tot nu toe is er onvoldoende aandacht besteed aan de vermoeiingsscheuren die worden veroorzaakt door de vervorming van de ribben. Dit blijkt ook uit het feit dat de overeenkomstige vermoeiingsdetailcategorie nog niet is opgenomen in de huidige Eurocode.

"Daarom probeer ik met mijn promotieonderzoek een beter inzicht te krijgen in het vervormingsgedrag van de ribben om dusdanig de vermoeiingsweerstand van stalen bruggen te verbeteren," besluit Heng Fang.

-

Titel doctoraat: Door vervorming veroorzaakte vermoeiing van de verbinding tussen de ribben en de dwarsligger in orthotrope stalen dekken

-

Lees het volledige doctoraat

-

Contact: heng.fang@ugent.be, hans.debacker@ugent.be (promotor)

Heng Fang

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse - Illustrator: Roger Van Hecke