Een robot die jouw was plooit

(12-10-2022) Andreas Verleysen onderzoekt in zijn doctoraat hoe robots sneller kunnen leren om kledij te plooien.

De robotbutler is nog niet voor morgen. Hedendaagse robots worden geprogrammeerd om vooraf bepaalde handelingen uit te voeren waardoor ze niet kunnen omgaan met wisselende omgevingen. Bijvoorbeeld de robots die gebruikt worden bij de productie van auto’s.  Zij kunnen enkel vooraf geprogrammeerde handelingen uitvoeren in een steeds identieke situatie. Deze robots zijn niet in staat hun handelingen aan te passen indien de situatie plots zou veranderen.

Gelukkig bestaan er lerende algoritmes die rekening houden met deze variabiliteit. Helaas vragen deze methodes veel data en zijn robots te duur en te traag om de grote hoeveelheid aan data te genereren.

Is er dan geen manier om het leerproces van robots te versnellen?

“In mijn onderzoek bestudeer ik hoe robots sneller autonoom kledij kunnen leren vouwen. Ik ontwikkelde hiervoor een slimme digitale handdoek die aan de robot toont hoe hij gevouwen is. Dit laat de robot toe sneller te leren hoe hij dit zelf moet doen”, vertelt Andreas.

“Daarnaast heb ik ook het grote publiek betrokken bij mijn onderzoek. Tijdens een expositie in de Gentse bibliotheek De Krook konden mensen deelnemen aan dit robotica-onderzoek. Ze vouwden een duizendtal kledingstukken die hielpen bij het ontwikkelen van een systeem dat robots helpt het doel van een opdracht te begrijpen”

“Met deze voorbeelden ontwikkelde ik een systeem dat robots toelaat om in te schatten hoe goed een taak wordt uitgevoerd. Het verschaft robots de taakkennis die ze nodig hebben om zinvol te interageren met hun omgeving. Ze leren de gevolgen van hun acties begrijpen en uiteindelijk ook complexe taken uitvoeren, zoals het vouwen van de was”, besluit Andreas.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Methodes voor het leren manipuleren van kledij door robots

-

Andreas Verleysen

Andreas Verleysen behaalde een diploma Master of Science in Business Engineering aan de Universiteit Gent in 2014. Na zijn studies werkte hij als softwareontwikkelaar rond routeoptimalisatie. Hij sloot zich in 2017 aan bij het AIRO IDLab en startte zijn doctoraat een jaar later, met financiële ondersteuning van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Tijdens zijn doctoraat begeleidde Andreas ook 25 thesisstudenten en gaf hij ondersteuning bij drie opleidingsonderdelen. Zijn werk is gepubliceerd in vier academische tijdschriften. Vandaag is Andreas aan de slag om de roboticakennis uit de AIRO onderzoeksgroep in te zetten bij industriële toepassingen. Neem contact op andreas.verleysen@ugent.be om samen te werken voor toepassingen met slimme, collaboratieve robots!

Contact: Andreas Verleysen, Francis wyffelsJoni Dambre,  

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke