Burgerwetenschap om blootstelling aan elektromagnetische velden te bepalen: dit is hoe het ETAIN-project werkt

(24-11-2022) Momenteel staat de vijfde generatie van draadloze telecommunicatie (5G) in de spotlight, maar welke voordelen gaan we halen uit 5G? Wat weten we over de nadelen van deze technologie? En zijn er effecten op onze gezondheid en onze planeet?

Om antwoorden te bieden op deze vragen, is het ETAIN-project ontstaan. Dit project, gesponsord door de Europese Commissie (GA N°10157216), wil methoden ontwikkelen en valideren om de impact van 5G vast te stellen vanuit een planetair perspectief. Tegelijkertijd wil het project ook opties onderzoeken voor het reduceren van blootstelling aan deze opkomende technologie en is er het plan om te interageren met burgers en belanghebbenden over blootstellingsniveaus en mogelijke risico’s die daarmee vasthangen. Dit zal gebeuren vanuit een burgerwetenschappelijk paradigma, waarbij we een applicatie zullen ontwikkelen die zal toelaten om jouw persoonlijke blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) te bepalen.

5G exposure 1   5G exposure 2

Experimentele studies die 5G blootstelling zullen onderzoeken

Dit project zal een reeks studies uitvoeren om de impact van RF-EMV-blootstelling op bestuivers – voornamelijk sociale en solitaire bijen-, andere insecten, mensen, en de planeet te onderzoeken. ETAIN zal de biodiversiteit, ontwikkeling, en fitheid van insecten bestuderen in relatie tot deze blootstelling. Dit zal leiden tot de definitie van vier parameters: het welzijn, de gezondheid, het gedrag, en de productiviteit van bestuivers bij blootstelling aan RF-EMV (3G-5G).

Daarenboven, zullen we de mogelijke effecten van deze blootstelling op de biodiversiteit van insecten bestuderen door veldproeven uit te voeren, waarbij er vallen voor insecten geplaatst zullen worden op plekken met een variërende blootstelling. Dit wordt ondersteund door nieuwe digitale modellen van insecten, die ons zullen toelaten om deze blootstelling en de resulterende dosis digitaal te simuleren. Met betrekking tot de menselijke gezondheid, zal dit project zich voornamelijk richten op de korte- en lange-termijn effecten van 5G blootstelling op de menselijke huid en op de ogen, omdat deze organen zeer relevante biologische doelwitten worden binnen 5G. ETAIN zal ook kijken naar de productie van reactieve zuurstofcomponenten, ontstekingen, en mogelijke veranderingen in de globale genetische expressie ten gevolge van deze blootstelling.

De gemeenschappen die binnenin ETAIN centraal staan

Burgerwetenschap vormt de ruggengraat van ETAIN. Door samen met burgers een applicatie en portaal te creëren, kan de gemeenschap belangrijke parameters aangaande hun gebruik van mobiele telefoons en andere draadloze toestellen opvolgen. Daarenboven willen we deze applicatie volledig opbouwen in samenwerking met burgers. Hierdoor kunnen zij het project, de doelen van ETAIN, en de technologie leren kennen en kunnen zij hun bemerkingen, suggesties, en ideeën inbrengen om de applicatie te verbeteren.

Deze burgerwetenschapsstrategie zal geïmplementeerd worden rondom verschillende participatie centra die we Burgerwetenschapslabo’s noemen. In deze labo’s, die gebruik zullen maken van co-design en gebruikersonderzoeksmethoden, zal er ruimte zijn voor samenwerkingen tussen wetenschappers en burgers. Twee zulke labo’s zullen opgericht worden: een in Spanje (Catalonië), waar er een focus zal zijn op het ontwerp van de applicatie in samenwerking met burgers, en een tweede in Nederland, waar de focus zal liggen op het portaal.

Europese partners met een gemeenschappelijk doel

Het ETAIN project wordt gecoördineerd door Universiteit Utrecht en wordt uitgevoerd in samenwerking met Swiss TPHUGent, Ideas for Change, Fields at Work, Eindhoven University of Technology, Geoponiko Panepistimio Athinon (Agricultural University of Athens), the Centre National de la Recherche Scientifique, the Technologiko Panepistimio of Kyprou, Games for Health, Ellinikos Georgikos Organismos Dimitra en de Université de Montpellier.

Onderzoekers van de faculteit ingenieurswetenschappen van de UGent zullen hierbij een belangrijke rol vervullen: in het onderzoek naar insecten, het bepalen van menselijke blootstelling in 5G netwerken, het bepalen van relaties tussen de applicatie die ontwikkeld zal worden enerzijds en relevante blootstellingsindicatoren anderzijds, en het ontwikkelen van (netwerk)technieken om deze blootstelling te reduceren.

Er zijn 3 bredere invloeden die verwacht worden na dit project:

  • Invloed op de gemeenschap: ETAIN zal ervoor zorgen dat burgers beter in staat zullen zijn om hun RF-EMV-blootstelling te begrijpen en daardoor een gezonder leven en een gezondere werkomgeving kunnen creëren door de (in)directe gevolgen van 5G blootstelling te begrijpen.
  • Wetenschappelijke invloed: ETAIN zal belangrijke wetenschappelijke vragen over de (in)directe (gezondheids) effecten van RF-EMV kunnen beantwoorden met nieuw wetenschappelijk bewijs over de effecten van 5G op mensen, het ecosysteem, en de planeet. Dit kan gebruikt worden om regelgeving en wetgeving te beïnvloeden.
  • Economische en technologische invloed: Het aanmaken van kaarten van blootstelling, het ontwikkelen van technieken om blootstelling te verminderen, en het ontwerpen van netwerken die op de hoogte zijn van de blootstelling die ze veroorzaken zullen een belangrijke steun vormen voor operatoren van draadloze netwerken in de EU, maar zullen ook belangrijk zijn om een evenwicht te vinden tussen een noodzaak aan lage blootstelling aan 5G en een toename aan vraag naar data door een toename aan gebruikers en toestellen op het 5G netwerk.

In het algemeen, zal ETAIN leiden tot een betere kennis van en mogelijke acties (van burgers) met betrekking tot draadloze communicatie, 5G, en hun mogelijke effecten op mensen, ecosystemen, en planetaire gezondheid.

Geïnteresseerd? Dan kan u deelnemen aan deze enquête om het project mee op te starten! 

Contact

Arno Thielens

Vakgroep Informatietechnologie

iGent, Tech Lane Ghent Science Park – Campus Ardoyen

Technologiepark-Zwijnaarde 126