Hoe beïnvloeden sociale netwerken onze opinies?

(09-06-2022) Xi Chen onderzoekt in haar doctoraat hoe sociale netwerken onze opinies beïnvloeden.

Het internet heeft ons toegang verschaft tot een massaal aanbod aan media; het stelt ons ook bloot aan veel ongecontroleerde "feiten", waardoor het voor mensen moeilijk wordt feit van fictie te onderscheiden. Sociale media spelen nu een steeds belangrijkere rol bij de opinievorming, d.w.z. de manier waarop mensen hun opinie vormen via sociale interacties (weergegeven als connecties) met anderen. Dit creëert een behoefte aan diepere analyse van opinievorming en connecties in netwerken.

“In mijn doctoraatsonderzoek bestudeerde ik de opiniedynamiek en connectievoorspelling in netwerken. Het begint met het proces van opinievorming in sociale netwerken en richt zich vervolgens op de taak van het voorspellen van connecties in netwerken in het algemeen, omdat connecties die opinievorming bepalen niet altijd allemaal bekend zijn”, legt Xi uit.

“Meer specifiek deed ik onderzoek naar het verbeteren van opinievormingsmodellen, het kwantificeren en verminderen van het risico op conflicten in sociale netwerken, en het ontwikkelen van data-efficiënte en robuuste connectievoorspellingsmethoden met behulp van netwerkinbedding”, besluit Xi.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Opiniedynamiek en linkvoorspelling in netwerken: Modellen, data-efficiëntie en robuustheid

-

Contact: Xi Chen, Tijl De Bie, Jefrey Lijffijt

Xi Chen

Xi Chen is geboren in Hunan, China. Na het behalen van haar bachelor in Managementwetenschappen aan de Beijing Language and Culture University in 2015, behaalde Xi haar MSc-diploma in informatica (Computational Management Science) met onderscheiding aan het Imperial College London in 2016.

In augustus 2017 startte Xi aan de onderzoeksgroep IDLab aan de Universiteit Gent, nu Artificial Intelligence and Data Analysis (AIDA) groep genaamd, voor haar doctoraatsstudie onder begeleiding van Prof. Tijl De Bie en Prof. Jefrey Lijffijt. Xi's onderzoeksinteresses liggen in het brede gebied van datamining en machine learning, met bijzondere aandacht voor netwerkwetenschap, het modelleren van meningen en conflicten in sociale netwerken, en data-efficiënte en robuuste leermethoden voor grafiekrepresentatie. Ze houdt ervan om methoden met principiële wiskunde toe te passen op praktische problemen waar wiskundige inzichten kunnen helpen. Xi's promotieonderzoek heeft geresulteerd in twee A1 tijdschriftartikelen en vier C1 conferentiebijdragen.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke