Hoe schepen veilig laden en lossen bij wind en scheepspassages?

(14-06-2022) Thibaut Van Zwijnsvoorde onderzocht in zijn doctoraat hoe schepen veilig kunnen laden en lossen bij wind en scheepspassages.

Een schip dient veilig afgemeerd te zijn teneinde de lading te kunnen overslaan aan de terminal. Een afmeeranalyse betreft de studie van de veiligheid van het afgemeerde schip, tijdens het verblijf aan de kade, onder externe verstoringen. Voorbeelden van dergelijke verstoringen zijn het effect van wind, golven en passerende schepen.

In de meeste gevallen wordt een wiskundig model gebruikt om de respons van het afgemeerde schip te begroten. Hierbij dient men over een accuraat model te beschikken. Het genereren van input (uitwendige krachten, afmeerconfiguratie), alsook het analyseren van de output (troskrachten, scheepsbewegingen,...), vormen echter bijkomende cruciale stappen bij het uitvoeren van een afmeeranalyse.

Schepen reizen tussen ligplaatsen in verschillende havens over heel de wereld. Elke terminal heeft daarbij te maken met een specifieke set aan externe verstoringen. In deze doctoraatsthesis wordt de nadruk gelegd op Sheltered (nl. Afgeschermde) terminals, waar de effecten van wind en passerende schepen de meest prominente externe factoren zijn.

Van kinds af aan werd ik ondergedompeld in de nautische wereld, met een opa die opereerde op de lange vaart en een nonkel die schepen veilig door de Antwerpse haven loodste.

“Binnen mijn doctoraatsthesis heb ik alle componenten van de afmeeranalyse besproken voor schepen in dergelijke locaties, waarbij enkele onderdelen in detail worden geanalyseerd” vertelt Thibaut.

“De respons van trossen bij cyclische belasting werd onderzocht door middel van trekbankproeven, uitgevoerd door Bexco”

“Ook reik ik enkele pragmatische engineering tools aan om een eerste analyse op het afgemeerde schip toe te passen, alvorens een dynamische afmeerstudie te verrichten“, legt Thibaut uit.

“Naast de beschrijving van het wiskundig model om deze dynamische berekening uit te voeren, werd ook specifiek het effect van passerende schepen onderzocht. Hiervoor werden schaalmodelproeven, uitgevoerd op het Waterbouwkundig Laboratorium, gebruikt, in combinatie met numerieke tools. Hierbij werd vooral de interactie in beperkt vaarwater onderzocht. Deze condities worden meer en meer teruggevonden door de schaalvergroting van de zeevaart”, vervolgt Thibaut.

“Voor binnenvaart wordt deze toepassing zowaar nog relevanter, aangezien de beschikbare vaarsectie steeds beperkt is, met terminals langsheen de reeds beperkte vaarwegen”

Wat was je drijfveer om te kiezen voor dit thema?

"Van kinds af aan werd ik ondergedompeld in de nautische wereld, met een opa die opereerde op de lange vaart en een nonkel die schepen veilig door de Antwerpse haven loodste”

“De Afdeling Maritieme Techniek bood me de kans om als projectmedewerker aan de slag te gaan. Afmeerprojecten waren, en zijn, voor mij op het lijf geschreven van een ingenieur : een combinatie van praktijk en theorie, met gezond boerenverstand”

“Toen me de mogelijkheid werd geboden om me door middel van een doctoraat verder te verdiepen in dit gebied, twijfelde ik geen moment. Naast de interesse voor het onderwerp, was de goede (wetenschappelijke) sfeer, gecreëerd door met em. prof. Marc Vantorre en later prof. Evert Lataire een doorslaggevende factor"

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Modellering van het gedrag van een afgemeerd schip in beschutte afmeerlocaties

-

Contact: Thibaut Van Zwijnsvoorde, Evert Lataire, Marc Vantorre

Thibaut Van Zwijnsvoorde

Thibaut Van Zwijnsvoorde werd geboren te Knokke-Heist op 10 april 1991. Hij behaalde een master als burgerlijk ingenieur, afstudeerrichting Offshore en Dredging, aan de Universiteit Gent.

Hij begon te werken als onderzoeksmedewerker bij de afdeling Maritieme Technologie van de Universiteit Gent, een functie die hij drie jaar uitoefende. De laatste vier jaar werkte hij als doctoraatsonderzoeker voor dezelfde onderzoeksafdeling, met als onderwerp de beoordeling van de reactie van een afgemeerd schip in een beschutte afmeerplaats.

Hij publiceerde 7 papers binnen het doctoraatsonderwerp, waarvan 1 A1, 2 A2 en 4 C1.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke