Blootstelling van honingbijen aan radiofrequente elektromagnetische velden

(06-02-2020) Onderzoekers van de UGent tonen aan in een recente publicatie dat de absorptie van radiofrequente elektromagnetische velden bij honingbijen frequentieafhankelijk is.

Draadloze telecommunicatie is een wijdverspreide en groeiende toepassing. Deze technologie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden om gebruikers met elkaar te connecteren. Elektromagnetische golven fluctueren met een bepaalde frequentie. De huidige telecomnetwerken maken voornamelijk gebruik van frequenties tussen 0.1 en 3 GHz. Naar alle verwachting zal deze frequentieband uitbreiden in de nabije toekomst Om het stijgende aantal gebruikers en de toenemende hoeveelheid verzonden data te accommoderen. Toekomstige netwerken, zoals het vijfde generatienetwerk (5G), zullen daarom ook deels opereren bij hogere frequenties t.e.m. 120 GHz.

Deze velden kunnen geabsorbeerd worden in alle levende organismen. Het was al bekend dat deze absorptie in mensen afhankelijk is van de frequentie. Onderzoekers van de UGent tonen aan in een recente publicatie dat deze absorptie ook bij honingbijen frequentieafhankelijk is. Honingbijen absorberen elektromagnetische velden efficiënter bij frequenties boven 3 GHz dan daaronder (zie onderstaande figuur). Dit impliceert dat indien er een gedeeltelijke frequentieshift is naar hogere frequenties, dit mogelijk de absorptie van elektromagnetische velden in honingbijen zal verhogen.

De onderzoekers tonen echter ook aan dat de huidige blootstelling van honingbijen laag is. Zij voerden een meetcampagne uit bij verschillende imkers in Oost-Vlaanderen en vonden een gemiddelde blootstelling van 0.06 V/m, ongeveer vijfhonderd maal lager dan de stralingsnorm in Vlaanderen.

Blootstelling van Honingbijen aan Radiofrequente Elektromagnetische Velden

Figuur: Relatieve elektrische veldsterkte rondom en binnenin dezelfde mannelijke honingbij (een dar) blootgesteld aan dezelfde radiofrequente veldsterkte bij twee frequenties: 1.2 GHz (representatief voor de huidige telecommunicatie netwerken) en 12 GHz (representatief voor een deel van de toekomstige telecommunicatie netwerken). Deze figuur toont dat onder dezelfde blootstellingscondities de velden bij 12 GHz dieper in de bij kunnen indringen dan bij 1.2 GHz, wat voor een hogere uitgemiddelde absorptie van deze velden zorgt.

Meer informatie

Deze resultaten werden gepubliceerd in Nature Scientific Reports: Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure of Western Honey Bees

Arno Thielens, Mark K. Greco, Leen Verloock, Luc Martens & Wout Joseph 

 

Contact

Arno Thielens
UGent-WAVES 

T 09 331 48 10         
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde